Witryna „Uczyć się z historii” to platforma publikacji
projektów edukacyjnych (realizowanych w szkołach i edukacji
pozaszkolnej z młodzieżą) poświęconych historii
Polski i jej sąsiadów w XX wieku oraz prawom człowieka
Równe

miasto w zachodniej Ukrainie, około 200 km od granicy z Polską. Pierwsza wzmianka o tej miejscowości pochodzi z XIII wieku. Do II rozbioru miasto należało najpierw do Wielkiego Księstwa Litewskiego, po 1569 do Korony. Po 1793 roku Równe znalazło się pod kontrolą Rosyjską. W latach 1919-1939 ponownie wróciło do Polski. W czasie wojny miasto okupowały wojska radzieckie (do czerwca 1941), następnie niemieckie aż do ofensywy Armii Czerwonej z lutego 1944, kiedy Równe zostało wyzwolone.