Witryna „Uczyć się z historii” to platforma publikacji
projektów edukacyjnych (realizowanych w szkołach i edukacji
pozaszkolnej z młodzieżą) poświęconych historii
Polski i jej sąsiadów w XX wieku oraz prawom człowieka
Radommiasto w centralnej Polsce w województwie mazowieckim nad rzeką Mleczną. Największy ośrodek miejski w widłach Wisły i Pilicy.

Radom prawa miejskie otrzymałw połowie XIII wieku. Pierwsza pisana wzmianka pochodzi z 1155 roku, z bulli papieża Hadriana IV.

W latach 1936-1939 Radom wszedł w skład Centralnego Okręgu Przemysłowego, powstały Fabryka Chemiczna, Fabryka Broni, gazownia miejska, fabryka telefonów, fabryka obuwia.

W okresie wojennym miasto było stolicą dystryktu radomskiego w Generalnym Gubernatorstwie. Po po upadku powstania warszawskiego w zorganizowano w Radomiu tajny ośrodek nauczania Uniwersytetu Warszawskiego. 16 stycznia 1945 roku do miasta wkroczyły wojska radzieckie.