Witryna „Uczyć się z historii” to platforma publikacji
projektów edukacyjnych (realizowanych w szkołach i edukacji
pozaszkolnej z młodzieżą) poświęconych historii
Polski i jej sąsiadów w XX wieku oraz prawom człowieka
Opole

   
miasto w południowej Polsce w województwie opolskim. Jedno z najstarszych w kraju. Od wczesnego średniowieczado poczatku wieku dwudziestego, stolica Górnego Śląska. Po zakończeniu II wojny światowej, w wyniku jałtańskiego podziału Europy Górny Śląsk z Opolem został przyznany Polsce. Całkowicie zmienił się etniczny charakter tego miasta - na miejsce Niemców osiedlali się w nim po 1945 roku polscy repatrianci zza Buga i osoby, szukające na tak zwanych "ziemiach odzyskanych" szansy na lepsze życie w trudnej powojennej rzeczywistości.