Witryna „Uczyć się z historii” to platforma publikacji
projektów edukacyjnych (realizowanych w szkołach i edukacji
pozaszkolnej z młodzieżą) poświęconych historii
Polski i jej sąsiadów w XX wieku oraz prawom człowieka
Nowy Żmigród

   
   
  
Nowy Żmigród to wieś w woj. podkarpackim, powiecie jasielskim. Pierwsze wzmianki o Żmigrodzie pochodzą z 1331 roku, kiedy to w Żmigrodzie założony został klasztor OO. Dominikanów. W XVII wieku Żmigród był miastem prywatnym, w którym chętnie osiedlali się Żydzi. Wtedy to Żydzi zbudowali w Żmigrodzie swoją kamienną synagogę. Szacuje się, że w mieście mieszkało ich około siedmiuset. W okresie II wojny światowej, Żydzi polscy także i na terenie Nowego Żmigrodu zostali objęci programem całkowitej eksterminacji. Większość Żydów z miasta rozstrzelano w lesie hałbowskim koło Krępnej w lipcu 1942 roku. Około 40-50 osób zamordowano na miejscowym kirkucie. Pozostałych wysłano do obozów w Bełżcu i Płaszowie.