Witryna „Uczyć się z historii” to platforma publikacji
projektów edukacyjnych (realizowanych w szkołach i edukacji
pozaszkolnej z młodzieżą) poświęconych historii
Polski i jej sąsiadów w XX wieku oraz prawom człowieka
Kielce

miasto położone są u stóp Gór Świętokrzyskich, stolica województwa świętokrzyskiego. Prawa miejskie miasto otrzymało przed 1412 rokiem. W czasie II wojny światowej znajdował się w Kielcach niemiecki obóz dla jeńców sowieckich oraz getto, w którym przetrzymywano około 27 tysięcy Żydów. Okolice Kielc były regionem intensywnych działań partyzanckich, także po zakończeniu wojny (7 sierpnia 2945 roku oddział WiN rozbił więzienie UB znajdujące się w tym mieście). 4 lipca 1946 roku w mieście doszło do zamieszek na tle antysemickm, w wyniku których zginęło 37 Żydów („pogrom kielecki”).