Witryna „Uczyć się z historii” to platforma publikacji
projektów edukacyjnych (realizowanych w szkołach i edukacji
pozaszkolnej z młodzieżą) poświęconych historii
Polski i jej sąsiadów w XX wieku oraz prawom człowieka
Grabiny

   
   
  

to polska wieś położona w województwie podkarpackim, w powiecie dębickim, w gminie Czarna. Miejscowość leży w kotlinie sandomierskiej.