Witryna „Uczyć się z historii” to platforma publikacji
projektów edukacyjnych (realizowanych w szkołach i edukacji
pozaszkolnej z młodzieżą) poświęconych historii
Polski i jej sąsiadów w XX wieku oraz prawom człowieka
Gostynin

   

miasto w województwie mazowieckim. Przed II wojną światową mieszkali w nim Polacy, Niemcy i Żydzi oraz ludność wyznania prawosławnego. Powstanie lub odrodzenie gminy żydowskiej nastąpiło prawdopodobnie w latach 70/80- tych XVII wieku. W okresie międzywojennym mieszkało w Gostyninie ponad 2 tysiące Żydów. Już na samym początku okupacji hitlerowskiej założone zostało dla nich getto na obszarze zamieszkiwanej przez Żydów dzielnicy. Wiosną 1942 roku getto podpalono, a do obozu zagłady w Chełmnie wywieziono około 2 tysiące Żydów. W okresie Drugiej Rzeczypospolitej, będąc miastem powiatowym, Gostynin przeżywał intensywny rozwój. Bodźcem było m.in. otworzenie w latach 1924-25 linii kolejowej łączącej Płock z Kutnem. W wyniku zniszczeń wojennych zdewastowane zostały wszystkie zakłady przemysłowe i sieć handlowa miasta oraz infrastruktura drogowa i kolejowa.