Witryna „Uczyć się z historii” to platforma publikacji
projektów edukacyjnych (realizowanych w szkołach i edukacji
pozaszkolnej z młodzieżą) poświęconych historii
Polski i jej sąsiadów w XX wieku oraz prawom człowieka
Wielkopolska
historyczna dzielnica Polski obejmująca dorzecze środkowej Warty.
W okresie rozbiorów Wielkopolska przynależała (z wyjątkiem części południowo-wschodniej) do Prus (najpierw jako Wielkie Księstwo Poznańskie, później — prowincja poznańska). Mimo długotrwałej akcji germanizacyjnej, ludność Wielkopolski zachowała polską świadomość narodową. Po I wojnie światowej, w wyniku zwycięskiego powstania wielkopolskiego (1918–1919) prawie cała Wielkopolska weszła, na mocy traktatu wersalskiegow, skład II Rzeczypospolitej. W granicach Niemiec pozostało wówczas kilka okręgów, z których utworzono prowincję Grenzmark Posen-Westpreussen.
Podczas II wojny Niemcy wcielili Wielkopolskę do Rzeszy, tworząc z niej trzon Kraju Warty (Warthegau), w 1945 cała Wielkopolska znalazła się w granicach Polski.