Witryna „Uczyć się z historii” to platforma publikacji
projektów edukacyjnych (realizowanych w szkołach i edukacji
pozaszkolnej z młodzieżą) poświęconych historii
Polski i jej sąsiadów w XX wieku oraz prawom człowieka
Osowo

Osowo to niewielka wieś położona w powiecie złotowskim w północnej części Wielkopolski. W źródłach pojawiła się w 1591 roku pod nazwą Ostrogora, a następnie — w 1653 — jako Ossowka. Należała do dóbr złotowskich. W XVII w. jej obszar obejmował 5 łanów podzielonych pomiędzy 9 kmieci. W 1764 roku przyłączono do niej 8 łanów po opustoszałym, dziś już nieistniejącym folwarku Wymysłowo. Podczas separacji gruntów w 1827 na wydzielonym obszarze utworzono kolonię, którą zamieszkiwali niemal sami Niemcy. W Osowcu — bo tak nazwano kolonię — z czasem rozwinął się żywy ruch polonijny. Gdy w 1925 roku nastąpiło zwiększenie starań o zmianę polskich nazw miejscowości na niemieckie, wieś nazwano Aspenau. Do 1939 zamieszkiwali ją wyłącznie Niemcy. Po II wojnie światowej, gdy tereny te znalazły się na obszarze Polski, rodowitych mieszkańców wysiedlono, a ich miejsce zajęli osadnicy z pobliskiego Osowca.