Witryna „Uczyć się z historii” to platforma publikacji
projektów edukacyjnych (realizowanych w szkołach i edukacji
pozaszkolnej z młodzieżą) poświęconych historii
Polski i jej sąsiadów w XX wieku oraz prawom człowieka
Wrocław

      
miasto położone na obszarze Pradoliny Wrocławskiej oraz na pólnocno-wschodnim skraju Równiny Wrocławskiej i południowo-zachodnich krańcach Równiny Oleśnickiej, nad Odrą i jej dopływami Bystrzycą, Oławą, Ślęzą i Widawą; stolica województwa dolnośląskiego (613 tys. mieszkańców — 1998).

Od 1741 Wrocław (jako Breslau) przynależał do państwa pruskiego, pozostał jednak ośrodkiem polskiej kultury (od połowy XIX w. i w okresie międzywojennym działały tu liczne polskie organizacje i instytucje). W czasie II wojny światowej były tu zlokalizowane 4 podobozy obozu koncentracyjnego Gross-Rosen, 7 oddziałów roboczych, głównie dla jeńców sowieckich, 25 obozów pracy przymusowej, więzienie karne i śledcze, obóz przejściowy. Od listopada 1941 deportowano stąd Żydów, najpierw do Kowna, następne do Terezína i Auschwitz.
Od 15 lutego do 6 maja 1945 trwały zacięte walki wojsk sowieckich 1 Frontu Ukraińskiego o zdobycie miasta, przekształconego przez Niemców w twierdzę. Po zakończeniu działań wojennych Wrocław przeszedł pod polską administrację, nastąpiły wówczas wysiedlenia ludności niemieckiej.