Witryna „Uczyć się z historii” to platforma publikacji
projektów edukacyjnych (realizowanych w szkołach i edukacji
pozaszkolnej z młodzieżą) poświęconych historii
Polski i jej sąsiadów w XX wieku oraz prawom człowieka
Łódź

miasto na pograniczu Wzniesień Łódzkich i Wysoczyzny Łaskiej, na obszarze źródliskowym Bzury i Neru. Stolica województwa łódzkiego (793 tys. mieszkańców — 1998), drugie pod względem liczby ludności miasto w Polsce i największy (oprócz Warszawy) miejski ośrodek przemysłowy.

W czasie okupacji niemieckiej Łódź została włączona do III Rzeszy, ok. 200 tys. mieszkańców wysiedlono wówczas do GG, a w okolicznych lasach rozstrzelano ok. 30 tys. osób. Na terenie miasta były zlokalizowane liczne więzienia i obozy hitlerowskie - m.in 2 obozy przejściowe dla jeńców polskich, obóz dla jeńców lotników radzieckich, obóz przesiedleńczy dla Polaków z Kraju Warty i obóz dla małoletnich Polaków z filią w Dzierżążni. Było tu także getto oraz centralny żydowski obóz pracy (dla ponad 200 tys. osób z Łodzi i innych miast, a także Niemiec, Austrii, Czech, Holandii i Luksemburga). Łódź była jednym z największych ośrodków konspiracji na terenie włączonym do Rzeszy.