Witryna „Uczyć się z historii” to platforma publikacji
projektów edukacyjnych (realizowanych w szkołach i edukacji
pozaszkolnej z młodzieżą) poświęconych historii
Polski i jej sąsiadów w XX wieku oraz prawom człowieka
Białystok

miasto położone na zachodnim skraju Wysoczyzny Białostockiej, nad rzeką Białą (272 tys. mieszkańców — 1998), stolica województwa podlaskiego.
W latach drugiej wojny Białystok najpierw znajdował się pod okupacją sowiecką (miały wóczas miejsce deportacje ludności do ZSRR); później pod okupacją niemiecką (wówczas było tutaj getto oraz obóz jeńców sowieckich, zaś w pobliskich miejscowościach: Bacieczki, Grabówka, Nowosiółki i Pietrasze — dokonywano masowych egzekucji). Okolice Białegostoku były rejonem wzmożonej dziłalności partyznackiej (zarówno polskiej, jak i radzieckiej).