Witryna „Uczyć się z historii” to platforma publikacji
projektów edukacyjnych (realizowanych w szkołach i edukacji
pozaszkolnej z młodzieżą) poświęconych historii
Polski i jej sąsiadów w XX wieku oraz prawom człowieka
Głuchołazy

miasto w woj. opolskim, położone nad Białą Głuchołaską. Wojna dotarła w okolice Głuchołaz dopiero w drugiej połowie 1944 roku. W sierpniu zarządzono w regionie nyskim i jesenickim obowiązkowe kopanie okopów, a 13 września rosyjskie samoloty zbombardowały składy amunicji w Mikulovicach. Miesiąc później, w obawie przed nadciągającym frontem, cywilna ludność została wywieziona na terytorium Czechosłowacji, niektórzy trafili aż pod Pragę. Od 24 marca linia frontu aż do końca wojny, czyli do 8 maja 1945 roku przebiegała wzdłuż rubieży: Biała Nyska–Bodzanów– Głuchołazy, pozostawiając wojska rosyjskie w odległości ok. 3 km na wschód od Głuchołaz, za Nowym lasem i Charbielinem. Niemieckie oddziały wycofały się z Głuchołaz 9 maja, dzień po kapitulacji III Rzeszy. Następnego dnia przyjechały tu polskie władze administracyjne na czele z Szymonem Koszykiem i Edwardem Mrożkiem. Poza zniszczonymi mostami miasto było prawie nieruszone.

W 1945 r. nastąpiła wymiana ludności, związana z przesunięciem granic politycznych. Dotychczasowa, niemiecka ludność, sukcesywnie przesiedlana była na teren zachodniej części Niemiec, głównie do miejscowości Goslar. W Głuchołazach natomiast osiedlała się ludność z kresów wschodnich Rzeczpospolitej i Polski centralnej, głównie okolic Myszkowa.