Witryna „Uczyć się z historii” to platforma publikacji
projektów edukacyjnych (realizowanych w szkołach i edukacji
pozaszkolnej z młodzieżą) poświęconych historii
Polski i jej sąsiadów w XX wieku oraz prawom człowieka
Zamość - Zamojszczyzna

Zamijszczyzna - obszar na południu Lubelszczyzny obejmujący powiaty: zamojski, biłgorajski, tomaszowski i hrubieszowski.

Podczas okupacji niemieckiej Zamojszczyzna (Himmlerland) była terenem akcji masowych wysiedleń ludności polskiej w ramach tworzenia niemieckiego okręgu osiedleńczego („Generalny Plan Wschodni”). O wyborze Zamojszczyzny na pierwszy okręg przesiedleńczy zadecydowały następujące względy: ślady dawnej kolonizacji niemieckiej, położenie geograficzne (na linii Siedmiogród - Inflanty), żyzność gleb, a także zabytkowy charakter samego Zamościa.