Witryna „Uczyć się z historii” to platforma publikacji
projektów edukacyjnych (realizowanych w szkołach i edukacji
pozaszkolnej z młodzieżą) poświęconych historii
Polski i jej sąsiadów w XX wieku oraz prawom człowieka
Berlin

stolica Niemiec od 1871 roku. W roku 1920 miał 3,8 miliona mieszkańców i był jednym z największych ośrodków gospodarczych i kulturowych świata. Potem stał się zarówno centrum dyktatury nazistowskiej, jak i również oporu przeciw niej. Po II Wojnie Światowej został podzielony na cztery sektory, a w 1961 roku rozdzielony murem na Berlin Wschodni i Zachodni. Po 3 października 1990 roku Berlin znów stał się niepodzieloną stolicą Niemiec. Jako miasto mające również status landu federalnego Berlin zyskuje nowy prestiż w zjednoczonych Niemczech. Działają tutaj 3 opery, kilka znanych orkiestr, kilkanaście teatrów oraz liczne muzea. Berlin ma największą w całych Niemczech liczbę mieszkańców z wyższym wykształceniem, 147 tysięcy studentów oraz około 250 niezależnych instytucji badawczych.Odbywa się tu Międzynarodowa Wystawa Radiofonii (największe w świecie targi dla klientów branży elektronicznej) oraz Berliński Festiwal Filmowy, który jest jednym z najważniejszych festiwali filmowych na świecie.