Witryna „Uczyć się z historii” to platforma publikacji
projektów edukacyjnych (realizowanych w szkołach i edukacji
pozaszkolnej z młodzieżą) poświęconych historii
Polski i jej sąsiadów w XX wieku oraz prawom człowieka
„Wypędzeni — Zielonka 1944...” — zbiór relacji świadków historii miejscowości
Miejscowość / Region: Radom
Instytucja: Zespół Szkół im. Prezydenta I. Mościckiego w Zielonce, Stowarzyszenie „Porozumienie dla Zielonki
Opiekun / Nadzór nad projektem: Urszula Wysocka, Grzegorz P. Dudzik
Autorzy projektu: Urszula Wysocka, Grzegorz P. Dudzik
Grupa wiekowa: licealiści
Kontakt:

Stowarzyszenie „Porozumienie dla Zielonki"
ul. Przemysłowa 4a/62
05-220 Zielonka
spdz@poczta.onet.pl
spdzielonki.republika.pl

Radommiasto w centralnej Polsce w województwie mazowieckim nad rzeką Mleczną. Największy ośrodek miejski w widłach Wisły i Pilicy.

Radom prawa miejskie otrzymałw połowie XIII wieku. Pierwsza pisana wzmianka pochodzi z 1155 roku, z bulli papieża Hadriana IV.

W latach 1936-1939 Radom wszedł w skład Centralnego Okręgu Przemysłowego, powstały Fabryka Chemiczna, Fabryka Broni, gazownia miejska, fabryka telefonów, fabryka obuwia.

W okresie wojennym miasto było stolicą dystryktu radomskiego w Generalnym Gubernatorstwie. Po po upadku powstania warszawskiego w zorganizowano w Radomiu tajny ośrodek nauczania Uniwersytetu Warszawskiego. 16 stycznia 1945 roku do miasta wkroczyły wojska radzieckie.