Witryna „Uczyć się z historii” to platforma publikacji
projektów edukacyjnych (realizowanych w szkołach i edukacji
pozaszkolnej z młodzieżą) poświęconych historii
Polski i jej sąsiadów w XX wieku oraz prawom człowieka
Dzieci w getcie łódzkim – Litzmannstadt Ghetto
Miejscowość / Region: Chełmno nad Nerem
Instytucja: Muzeum byłego niemieckiego Obozu Zagłady Kulmhof w Chełmnie nad Nerem. Oddział Muzeum Martyrologicznego w Żabikowie
Opiekun / Nadzór nad projektem: Muzeum byłego niemieckiego Obozu Zagłady Kulmhof w Chełmnie nad Nerem. Oddział Muzeum Martyrologicznego w Żabikowie
Autorzy projektu: Andrzej Grzegorczyk
Grupa wiekowa: licealiści
Kontakt:

Andrzej Grzegorczyk, Muzeum byłego niemieckiego Obozu Zagłady Kulmhof w Chełmnie nad Nerem. Oddział Muzeum Martyrologicznego w Żabikowie,
http://chelmno-muzeum.eu/,
a.grzegorczyk@chelmno-muzeum.eu
tel. 63 271 94 47; 695 003 137
tel. Las Rzuchowski: 695 003 167 

Chełmno nad Nerem

wieś w Polsce położona w województwie wielkopolskim, w powiecie kolskim, w gminie Dąbie, nad Nerem. W 1941 Niemcy utworzyli tutaj jeden z pięciu - obok Bełżca, Sobiboru, Treblinki i Auschwitz-Birkenau - na ziemiach polskich ośrodków zagłady pod niemiecką nazwą tej miejscowości Kulmhof am Nehr. Przed przystąpieniem do jego organizacji wywieźli ze wsi większość jej mieszkańców. Ośrodek składał się z dwóch elementów. Pierwszy znajdował się w pałacu d. właścicieli Chełmna z parkiem, który otoczono wysokim drewnianym parkanem. Drugim elementem był pobliski las rzuchowski, gdzie grzebano ofiary zagłady.