Witryna „Uczyć się z historii” to platforma publikacji
projektów edukacyjnych (realizowanych w szkołach i edukacji
pozaszkolnej z młodzieżą) poświęconych historii
Polski i jej sąsiadów w XX wieku oraz prawom człowieka
Prawa kobiet do obecności w historii, kobieca twarz historii
Miejscowość / Region: Warszawa
Instytucja: Marta Gawinek - Dagargulia
Opiekun / Nadzór nad projektem: Marta Gawinek - Dagargulia
Autorzy projektu: Marta Gawinek - Dagargulia
Grupa wiekowa: grupa mieszana
Kontakt:

Marta Gawinek - Dagargulia, trenerka, ekspertka ds. projektów międzynarodowych i rozliczeń projektów
E-mail: martagawinek@gmail.com.

Warszawa

stolica Polski, a także stolica województwa mazowieckiego. Miasto położone na Nizinie Środkowomazowieckiej, nad Wisłą.

W dniach 8–27 IX 1939 Warszawa, oblężona przez Niemców, broniła się pod dowództwem gen. J. Rómmla i gen. W. Czumy. Po kapitulacji do miasta wkroczyły (1 X 1939) wojska niemieckie. Warszawa stała się siedzibą władz jednego z 5 dystryktów Generalnej Guberni i terenem licznych działań represyjnych wymierzonych w ludność cywilną (masowe egzekucji w Lesie Kabackim i w lasach chojnowskich, od wiosny 1940 uliczne łapanki (wywózka na roboty przymusowe do Niemiec), od jesieni 1943 egzekucje uliczne).

Głównymi miejscami kaźni były siedziba niemieckiej policji bezpieczeństwa w Alei Szucha i więzienie na Pawiaku. Od listopada 1940 roku działało tu getto (ok. 0,5 mln osób), w którym 19 kwietnia 1943 roku, w odpowiedzi na rozpoczętą niemiecką akcję likwidacji, wybuchło powstanie.Krwawo słtumione. teren getta zrównano z ziemią.

Miasto było też siedzibą władz Polskiego Państwa Podziemnego oraz wszystkich działających w podziemiu stronnictw, grup politycznych i organizacji zbrojnych, a także głównym ośrodkiem konspiracyjnego życia naukowego, kulturalnego i tajnej oświaty. W Warszawie miało miejsce wiele akcji zbrojnych dokonywanych przez AK i inne organizacje, 1 sierpnia 1944 wybuchło powstanie, po upadku którego ludność lewobrzeżnej części miasta (ok. 500 tysięcy) została wysiedlona, a samo miasto doszczętnie zniszczone. 14 września 1944 1 Armia WP i jednostki Armii Czerwonej zajęły Pragę, a 17 stycznia 1945 wkroczyły do lewobrzeżnej części miasta.