Witryna „Uczyć się z historii” to platforma publikacji
projektów edukacyjnych (realizowanych w szkołach i edukacji
pozaszkolnej z młodzieżą) poświęconych historii
Polski i jej sąsiadów w XX wieku oraz prawom człowieka
I Kongres Archiwów Społecznych i II Dzień Darczyńcy Pamięci
Miejscowość / Region: Warszawa
Instytucja: Ośrodek KARTA, Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN
Opiekun / Nadzór nad projektem: Katarzyna Ziętal
Autorzy projektu: Ośrodek KARTA
Grupa wiekowa: grupa mieszana
Kontakt:

Ośrodek KARTA
www.archiwa.org
as@karta.org.pl

Z glosariusza