Witryna „Uczyć się z historii” to platforma publikacji
projektów edukacyjnych (realizowanych w szkołach i edukacji
pozaszkolnej z młodzieżą) poświęconych historii
Polski i jej sąsiadów w XX wieku oraz prawom człowieka
Dyskryminacja, prześladowanie, wykluczenie. Historia i współczesność europejskich Romów
Miejscowość / Region: Oświęcim
Instytucja: Instytut Historii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Opiekun / Nadzór nad projektem: Instytut Historii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Autorzy projektu: Aleksandra Kalisz
Grupa wiekowa: grupa mieszana
Kontakt:

Aleksandra Kalisz, Instytut Historii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Z glosariusza

Cyganie

potoczna i dziś uznana za obraźliwą nazwa Romów – częściowo osiadłego ludu koczowniczego zamieszkującego Europę, zachodnią Azję, Afrykę, Amerykę i Australię.