Witryna „Uczyć się z historii” to platforma publikacji
projektów edukacyjnych (realizowanych w szkołach i edukacji
pozaszkolnej z młodzieżą) poświęconych historii
Polski i jej sąsiadów w XX wieku oraz prawom człowieka
Dzieci w getcie łódzkim – Litzmannstadt Ghetto
Miejscowość / Region: Chełmno nad Nerem
Instytucja: Muzeum byłego niemieckiego Obozu Zagłady Kulmhof w Chełmnie nad Nerem. Oddział Muzeum Martyrologicznego w Żabikowie
Opiekun / Nadzór nad projektem: Muzeum byłego niemieckiego Obozu Zagłady Kulmhof w Chełmnie nad Nerem. Oddział Muzeum Martyrologicznego w Żabikowie
Autorzy projektu: Andrzej Grzegorczyk
Grupa wiekowa: licealiści
Kontakt:

Andrzej Grzegorczyk, Muzeum byłego niemieckiego Obozu Zagłady Kulmhof w Chełmnie nad Nerem. Oddział Muzeum Martyrologicznego w Żabikowie,
http://chelmno-muzeum.eu/,
a.grzegorczyk@chelmno-muzeum.eu
tel. 63 271 94 47; 695 003 137
tel. Las Rzuchowski: 695 003 167 

Z glosariusza

Antysemityzm

uprzedzenie, postawa wrogości, niechęć w stosunku do Żydów i ludzi pochodzenia żydowskiego, postrzeganych jako grupa religijna, etniczna lub rasowa; także pogląd, ideologia uzasadniające wykluczanie Żydów i ludzi pochodzenia żydowskiego.

Eksterminacja

[ang. genocide], ludobójstwo, termin utworzony 1944 przez polskiego prawnika R. Lemkina, określający masowe zabijanie lub eksterminację grup ludzkich, przyjęty w prawie międzynarodowym po II wojnie światowej.

Holocaust

(całopalenie — termin angielski, pochodzący z kościelnej łaciny holocaustum, z gr. holo-kautóo — spalam ofiarę w całości) — określenie opisujące zorganizowane przez władze III Rzeszy oraz jej sojuszników w okresie II wojny światowej prześladowania i zagładę milionów Żydów. Holocaust jest synonimem pojęcia Szoa (Shoah), oznaczającego całkowitą zagładę i zniszczenie.
Polityka zagłady, wywodząca się z programu nazistów jeszcze z lat trzydziestych, rozpętana już w połowie 1941 roku, trwała około 40 miesięcy.

Obóz dla dzieci i młodzieży w Litzmannstadt [Łódź]

hitlerowski obóz koncentracyjny dla dzieci i młodzieży [Polen-Jugendverwahrlager der Sicherheitspolizei in Litzmannstadt] przy ul. Przemysłowej w Litzmannstadt [Łódź]. Powstał 1 grudnia 1942, jego komendantem był Sturmbannführer Karl Ehrlich, a kierownikiem Hans Heinrich Fuge z SS.