Witryna „Uczyć się z historii” to platforma publikacji
projektów edukacyjnych (realizowanych w szkołach i edukacji
pozaszkolnej z młodzieżą) poświęconych historii
Polski i jej sąsiadów w XX wieku oraz prawom człowieka
„Wypędzeni — Zielonka 1944...” — zbiór relacji świadków historii miejscowości
Miejscowość / Region: Radom
Instytucja: Zespół Szkół im. Prezydenta I. Mościckiego w Zielonce, Stowarzyszenie „Porozumienie dla Zielonki
Opiekun / Nadzór nad projektem: Urszula Wysocka, Grzegorz P. Dudzik
Autorzy projektu: Urszula Wysocka, Grzegorz P. Dudzik
Grupa wiekowa: licealiści
Kontakt:

Stowarzyszenie „Porozumienie dla Zielonki"
ul. Przemysłowa 4a/62
05-220 Zielonka
spdz@poczta.onet.pl
spdzielonki.republika.pl

Bibliografia

„Wypędzeni — Zielonka 1944...” — zbiór relacji świadków historii miejscowości

Tekst dydaktyczny

Projekt pozwolił uczestnikom na poznanie lokalnej historii i uratowanie od zapomnienia cennych wspomnień wielu starszych mieszkańców Zielonki. Rozmowy z uczestnikami dramatycznych wydarzeń stały się źródłem doświadczenia, które wpłynęło na sposób postrzegania przez młodych ludzi II wojny światowej i rzeczywistości okupacji hitlerowskiej. ...

Dokumenty
Linki
Metodologia
zbieranie relacji świadków (oral history)
badanie historii lokalnej
badanie historii rodzinnej
rekonstrukcja wydarzeń
rekonstrukcja biografii
Tematy
Okupacja niemiecka
Początek wojny niemiecko-polskiej 1.09.1939
Polscy jeńcy wojenni w niewoli niemieckiej
Polityka narodowościowa w Generalnej Guberni
Życie codzienne okupowanych miast i wsi