Witryna „Uczyć się z historii” to platforma publikacji
projektów edukacyjnych (realizowanych w szkołach i edukacji
pozaszkolnej z młodzieżą) poświęconych historii
Polski i jej sąsiadów w XX wieku oraz prawom człowieka
I Kongres Archiwów Społecznych i II Dzień Darczyńcy Pamięci
Miejscowość / Region: Warszawa
Instytucja: Ośrodek KARTA, Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN
Opiekun / Nadzór nad projektem: Katarzyna Ziętal
Autorzy projektu: Ośrodek KARTA
Grupa wiekowa: grupa mieszana
Kontakt:

Ośrodek KARTA
www.archiwa.org
as@karta.org.pl

Tekst dydaktyczny

I Kongres Archiwów Społecznych był przełomowym wydarzeniem dla podmiotów zajmujących się oddolnymi działaniami dokumentacyjnymi. Organizacje, działające dotąd w swoim lokalnym środowisku, miały okazję zobaczyć ogólnopolski ruch AS-ów i poznać innych jego twórców. Poprzez aklamację przyjęto Kartę Zasad Archiwów Społecznych, ...

Metodologia
praca z wykorzystaniem internetu
przeprowadzenie dyskusji
praca w podgrupach
organizacja debat publicznych
współtworzenie portalu
Tematy
Formy upamiętniania
Miejsca pamięci i upamiętniania
Życie codzienne w PRL
Dzień pamięci, rocznica
Konferencja