Witryna „Uczyć się z historii” to platforma publikacji
projektów edukacyjnych (realizowanych w szkołach i edukacji
pozaszkolnej z młodzieżą) poświęconych historii
Polski i jej sąsiadów w XX wieku oraz prawom człowieka
Dyskryminacja, prześladowanie, wykluczenie. Historia i współczesność europejskich Romów
Miejscowość / Region: Oświęcim
Instytucja: Instytut Historii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Opiekun / Nadzór nad projektem: Instytut Historii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Autorzy projektu: Aleksandra Kalisz
Grupa wiekowa: grupa mieszana
Kontakt:

Aleksandra Kalisz, Instytut Historii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Tekst dydaktyczny

Celem zajęć jest przekazanie wiedzy o charakterze historycznym oraz zwrócenie uwagi na współczesne  problemy z jakimi spotyka się mniejszość romska w Polsce i w Europie. Dzięki połączeniu różnych metod prowadzenia zajęć uczestnicy nie tylko zdobędą nową wiedzę, będą również mieli szansę na indywidualną refleksję oraz dyskusję na ...

Dokumenty
Tematy
Zagłada Sinti i Romów