Witryna „Uczyć się z historii” to platforma publikacji
projektów edukacyjnych (realizowanych w szkołach i edukacji
pozaszkolnej z młodzieżą) poświęconych historii
Polski i jej sąsiadów w XX wieku oraz prawom człowieka
Dzieci w getcie łódzkim – Litzmannstadt Ghetto
Miejscowość / Region: Chełmno nad Nerem
Instytucja: Muzeum byłego niemieckiego Obozu Zagłady Kulmhof w Chełmnie nad Nerem. Oddział Muzeum Martyrologicznego w Żabikowie
Opiekun / Nadzór nad projektem: Muzeum byłego niemieckiego Obozu Zagłady Kulmhof w Chełmnie nad Nerem. Oddział Muzeum Martyrologicznego w Żabikowie
Autorzy projektu: Andrzej Grzegorczyk
Grupa wiekowa: licealiści
Kontakt:

Andrzej Grzegorczyk, Muzeum byłego niemieckiego Obozu Zagłady Kulmhof w Chełmnie nad Nerem. Oddział Muzeum Martyrologicznego w Żabikowie,
http://chelmno-muzeum.eu/,
a.grzegorczyk@chelmno-muzeum.eu
tel. 63 271 94 47; 695 003 137
tel. Las Rzuchowski: 695 003 167 

Bibliografia

Jacek Chrobaczyński, Piotr Trojański (red.), Holokaust — lekcja historii. Zagłada Żydów w edukacji szkolnej, Kraków 2004

J. Witkowski, Hitlerowski obóz koncentracyjny dla małoletnich w Łodzi, Wrocław 1975.

R. Szuchta, Holokaust – zrozumieć dlaczego, Warszawa 2006.

T. Kozłowicz, Karny obóz pracy dla dzieci i młodzieży w Łodzi, [w:] Zbrodnie hitlerowskie na dzieciach i młodzieży polskiej 1939-1945, Warszawa 1969.

Julian Baranowski, Litzmannstadt Ghetto 1940-1944, [w:] Andrzej Machejek red. nacz., Żydzi łódzcy - Jews of Łódź, Łódź 2004, s. 85-101

Joanna Podolska, Litzmannstadt Ghetto - Ślady. Przewodnik po przeszłości, Łódź 2004

Tekst dydaktyczny

Zasadniczym celem zajęć jest poza przekazaniem wiedzy o charakterze historycznym, przede wszystkim uczulenie na wagę i znaczenia praw dziecka w teraźniejszości, wpływając tym samym na wzrost świadomości uczestników w kontekście ich własnych przeżyć. W tym sensie analiza przykładów łamania praw dziecka ma na celu uzmysłowienie ich istoty i roli ...

Dokumenty
Metodologia
przeprowadzenie dyskusji
wizyta w miejscu pamięci
kontekstualizacja źródeł
ustalanie współczesnych odniesień do historii
praca w podgrupach
Tematy
Getta i Holokaust
Miejsca pamięci i upamiętniania
Relacje świadków historii
Prześladowania
Wartości uniwersalne (wolność)