Witryna „Uczyć się z historii” to platforma publikacji
projektów edukacyjnych (realizowanych w szkołach i edukacji
pozaszkolnej z młodzieżą) poświęconych historii
Polski i jej sąsiadów w XX wieku oraz prawom człowieka
Prawa kobiet do obecności w historii, kobieca twarz historii
Miejscowość / Region: Warszawa
Instytucja: Marta Gawinek - Dagargulia
Opiekun / Nadzór nad projektem: Marta Gawinek - Dagargulia
Autorzy projektu: Marta Gawinek - Dagargulia
Grupa wiekowa: grupa mieszana
Kontakt:

Marta Gawinek - Dagargulia, trenerka, ekspertka ds. projektów międzynarodowych i rozliczeń projektów
E-mail: martagawinek@gmail.com.

Bibliografia
Tekst dydaktyczny

Uczestnicy zastanawiają się nad tematem obecności lub nieobecności kobiet i kwestii związanych z kobietami w uczeniu historii – dlaczego tak się dzieje? Jakie są tego konsekwencje?

Uczestnicy zastanawiają się nad tym, kto pisze historię, której się uczymy? Jakie są różnice w recepcji i rozumieniu historii przez mężczyzn i ...

Metodologia
warsztaty (praca grupowa pod kierunkiem trenera)
gra z podziałem na role
praca w podgrupach
analizowanie fragmentów tekstów, filmów, zdjęć
dyskusja
Tematy
Prawa człowieka
Tolerancja
Dyskryminacja
Wykluczenie społeczne
Stereotypy i uprzedzenia