Witryna „Uczyć się z historii” to platforma publikacji
projektów edukacyjnych (realizowanych w szkołach i edukacji
pozaszkolnej z młodzieżą) poświęconych historii
Polski i jej sąsiadów w XX wieku oraz prawom człowieka
Projekty

William H. Kilpatrick w swojej książce The Project Method zaproponował metodę nauczania, która akcentowała rolę samodzielnego zdobywania wiedzy przez uczniów w toku wspólnego realizowania zainicjowanego przez nauczyciela zadania. Idea metody projektu sprawdza się również w edukacji historycznej. Na stronie publikujemy projekty edukacyjne, w których uczniowie podejmują pracę nad interpretacją dwudziestowiecznych doświadczeń totalitaryzmów. W swoich działaniach wykorzystują wiele narzędzi i rozwiązań, wykraczających poza standardowy szkolny schemat nauczania historii.

Znajdź projekt

Ostatnio dodane projekty

Guty Bujno. Pamięć wojny nadal dzieli mieszkańców mazowieckiej wsi
20 września 2006

Uczennica warszawskiego liceum odwiedzająca mazowiecką wieś Guty Bujno trafiła na ślady tajemnic z czasów wojny. Pomimo prób, nie udaje się jej uzyskać odpowiedzi na wiele pytań. Okazuje się bowiem, że mimo upływu 60 lat skutki podziałów z lat II wojny, kiedy to część mieszkańców współpracowała z okupującymi te tereny Sowietami, a część wspierała walczącą z nimi Armię Krajową, tkwią w świadomości ludzi do dzisiaj i dają o sobie znać w postaci zmowy milczenia na temat przeszłości.

 

 
Losy cmentarza ewangelicko-augsburskiego w Osowie. Rekonstrukcja po latach zniszczenia.
18 czerwca 2005

Opis projektu przygotowany został na konkurs „Spory o upamiętnienie przeszłości — pomniki, cmentarze, patroni” — zorganizowany przez Fundację im. Batorego oraz Ośrodek Karta [była to 8 edycja konkursu „Historia Bliska” — 2003/2004]. Jednak składające się na ów projekt działania daleko wykraczają poza wymagania pracy konkursowej. Przemysław Oszczypała — kilkunastoletni mieszkaniec Osowa — zainteresował się losami istniejącego niegdyś w jego miejscowości cmentarza ewangelicko-augsburskiego, który został doszczętnie zniszczony w 1973 roku — w ramach ostatecznej likwidacji śladów po niemieckich mieszkańcach regionu. Autor projektu zebrał relacje mieszkańców i na ich podstawie samodzielnie odkopał pozostałości zdewastowanych pomników. Jego praca wywołała żywą reakcję mieszkańców wioski, którzy — przełamując początkową obojętność — zainteresowali się niezwykłymi wykopaliskami, a nawet podjęli próbę upamiętnienia unicestwionego cmentarza. Kilka miesięcy później dzięki ich pomocy zdewastowane nagrobki powróciły na dawne miejsce.

 
 |  1  |  …  |  38  |  39  |  40  |  41  |  42  | 
Projekty najczęściej czytane
„Memento”. Obóz koncentracyjny dla dzieci w Litzmannstadt [Łódź]
08 maja 2008
Sytuacja Polaków podczas II wojny światowej — w historycznej perspektywie Głuchołaz
20 października 2008
„Auschwitz. Memento — multimedialne archiwum”
24 października 2007
„Kop tam, gdzie stoisz”: Malachow - Obóz przyległy Ravensbrück („Grabe, wo du stehst”: Malachow - Ein Aussenlager von Ravensbrück)
04 lutego 2009