Witryna „Uczyć się z historii” to platforma publikacji
projektów edukacyjnych (realizowanych w szkołach i edukacji
pozaszkolnej z młodzieżą) poświęconych historii
Polski i jej sąsiadów w XX wieku oraz prawom człowieka
Projekty

William H. Kilpatrick w swojej książce The Project Method zaproponował metodę nauczania, która akcentowała rolę samodzielnego zdobywania wiedzy przez uczniów w toku wspólnego realizowania zainicjowanego przez nauczyciela zadania. Idea metody projektu sprawdza się również w edukacji historycznej. Na stronie publikujemy projekty edukacyjne, w których uczniowie podejmują pracę nad interpretacją dwudziestowiecznych doświadczeń totalitaryzmów. W swoich działaniach wykorzystują wiele narzędzi i rozwiązań, wykraczających poza standardowy szkolny schemat nauczania historii.

Znajdź projekt

Ostatnio dodane projekty

STEP21 [Weiße Flecken] – Nasza gazeta wypełnia luki prasowe z okresu nazizmu
24 kwietnia 2008

16 grup młodzieżowych z Polski, Czech i Niemiec z inicjatywy STEP21 poszukiwało historycznej prawdy ukrytej za propagandowymi doniesieniami w prasie lokalnej z okresu narodowego socjalizmu i niemieckiej okupacji.
Zbrodnie narodowych socjalistów były w nazistowskiej prasie przemilczane lub fałszywie opisywane: od Bremerhaven po Przemyśl, pomiędzy Pforzheim a Ostravą rzeczywistość opisywana przez prasę była pełen białych plam. W ramach historyczno-dziennikarskiego projektu STEP21 – Inicjatywy na Rzecz Tolerancji i Odpowiedzialności przez 10 miesięcy uczniowie prowadzili poszukiwania w ich rodzinnych miejscowościach. Pracowali w archiwach i realizowali rozmowy z ostatnimi jeszcze żyjącymi świadkami wydarzeń. Wspierani przez specjalistów - dziennikarzy i historyków, wspólnie opracowali gazetę traktującą o politycznym bezprawiu i losach ofiar reżimu hitlerowskiego, która wypełnia luki z okresu narodowego socjalizmu.

21 stycznia 2008 roku 70 młodych redaktorów zaprezentowało ich gazetę STEP21 [Weiße Flecken] publicznie w Berlinie. Pierwszą czytelniczką nowej gazety była kanclerz Niemiec Angela Merkel.

 
„Gry uliczne” — interaktywny przewodnik po historycznym Wrocławiu
06 marca 2008

W ogłoszony przez Fundację Cultura Mentis konkurs „Gry uliczne" zaangażowało się blisko pięćdziesięciu uczniów z wrocławskich szkół gimnazjalnych i licealnych, młodzieżowych domów kultury oraz świetlic środowiskowych. Jedna z grup biorących udział w tej inicjatywie opisała miejsca związane z przedwojenną i wojenną historią swojego miasta.

 
Międzynarodowy "work camp" w Starym Samborze
05 lutego 2008

15 wolontariuszy z Polski, Niemiec i Ukrainy pracowało w sierpniu nad zachowaniem dla przyszłych pokoleń relacji mieszkańców ukraińskiego miasta Stary Sambor. Tematem wywiadów było doświadczenie dramatu przesiedleń.

 
Młodzież redaguje „Sianowskie Zeszyty Historyczne”
01 lutego 2008

Uczniowie sianowskiego gimnazjum i Zespołu Szkół z Dąbrowy pod opieką nauczycieli Stanisława Kamińskiego i Sylwii Bagińskiej-Kijek przygotowali dwie części „Sianowskich Zeszytów Historycznych”. Znalazły się w nich między innymi opowiadania pierwszych osadników, którzy dotarli na teren Sianowa po zakończeniu II wojny światowej. Prace nad książeczkami możliwe były dzięki dotacji Ministerstwa Edukacji Narodowej uzyskanej przez Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Sianowskiej, w ramach konkursu „Edukacja patriotyczna dzieci i młodzieży”. Promocja wydawnictwa odbyła się 21 stycznia tego roku.

 
 |  1  |  …  |  36  |  37  |  38  |  39  |  40  |  …  |  42  | 
Projekty najczęściej czytane
„Memento”. Obóz koncentracyjny dla dzieci w Litzmannstadt [Łódź]
08 maja 2008
Sytuacja Polaków podczas II wojny światowej — w historycznej perspektywie Głuchołaz
20 października 2008
„Auschwitz. Memento — multimedialne archiwum”
24 października 2007
„Kop tam, gdzie stoisz”: Malachow - Obóz przyległy Ravensbrück („Grabe, wo du stehst”: Malachow - Ein Aussenlager von Ravensbrück)
04 lutego 2009