Witryna „Uczyć się z historii” to platforma publikacji
projektów edukacyjnych (realizowanych w szkołach i edukacji
pozaszkolnej z młodzieżą) poświęconych historii
Polski i jej sąsiadów w XX wieku oraz prawom człowieka
Projekty

William H. Kilpatrick w swojej książce The Project Method zaproponował metodę nauczania, która akcentowała rolę samodzielnego zdobywania wiedzy przez uczniów w toku wspólnego realizowania zainicjowanego przez nauczyciela zadania. Idea metody projektu sprawdza się również w edukacji historycznej. Na stronie publikujemy projekty edukacyjne, w których uczniowie podejmują pracę nad interpretacją dwudziestowiecznych doświadczeń totalitaryzmów. W swoich działaniach wykorzystują wiele narzędzi i rozwiązań, wykraczających poza standardowy szkolny schemat nauczania historii.

Znajdź projekt

Ostatnio dodane projekty

KROK NAPRZÓD: prawa człowieka w trudnych momentach historii
03 listopada 2014

Warsztat dotyczy znaczenia praw i wolności człowieka w kontekście ważnych wydarzeń historycznych. Uczestnicy zastanawiają się nad ingerencją państwa w życie obywateli, szczególnie w obliczu wojny. W wyniku warsztatu wzrasta świadomość na temat różnorodności i nierówności szans w społeczeństwie w ważnych momentach historycznych. Szczególnie chodzi o rozwijanie rozumienia możliwych konsekwencji osobistych dla osób należących do mniejszości społecznych i grup kulturowych w różnych momentach historii.

 
KL Ravensbrück – „Odzyskać z niepamięci - O tym nie można zapomnieć...”
07 października 2014

Opis projektu obejmuje następujące kwestie: historię projektu, historięobozu koncentracyjnego KL Ravensbrück, informacje o realizatorach, opis problemu przed podjęciem działań, cele i plan działań prowadzących do ich realizacji, metody podjętych działań, sukcesy – trwałe efekty projektu i podjętych w jego ramach działań, plany na przyszłość, listę partnerów i organizacji, które na przestrzeni lat brały czynny udział, w zachowaniu pamięci o KL Ravensbrück. 

 
Berlin – Yogyakarta. Od hitlerowskiego terroru wobec homoseksualnych do praw człowieka dziś
21 sierpnia 2014
Jedną z grup społecznych „przeznaczonych”przez niemieckich nazistów do eksterminacji w obozach koncentracyjnych, byli homoseksualni mężczyźni. Zgodnie z obozową tablicą oznakowań więźniów, systematyzującej istnienia ludzkie w uprzedmiotowione kategorie, osoby uwięzione za homoseksualność musiały nosić na pasiakach różowy trójkąt. Znak ten miał się później stać jednym z symboli ruchu na rzecz prawnej i społecznej równości osób nieheteroseksualnych. Jednak same ofiary nazistowskich zbrodni - homoseksualni mężczyźni  i kobiety – przez długie dekady pomijane były milczeniem. Zostały powtórnie wykluczone, tym razem ze zbiorowej pamięci o ofiarach nazizmu. 

Projekt „Berlin – Yogyakarta” traktuje o prawach człowieka osób homoseksualnych, biseksualnych oraz transpłciowych.
 
Znalezisko przemycone z obozu koncentracyjnego – pamięć, sztuka i godność człowieka
21 sierpnia 2014

W roku 1975 miało miejsce spektakularne znalezisko dokumentów z czasów II wojny światowej. Polskie dziewczęta i kobiety, które były osadzone w obozie koncentracyjnym Ravensbrück, przemycały w latach 1942 i 1943 z obozu listy, wiersze i informacje o zbrodniach. Ich sprzymierzeńcami byli polscy mężczyźni, lekarze i chorążowie, więzieni przez nazistów w obozie dla jeńców wojennych w Meklemburgii-Pomorzu Przednim. Między obiema grupami nawiązały się bliskie stosunki – wyrosłe na wzajemnej trosce, konkretnej udzielonej pomocy i podarunkach. Na podstawie tych danych źródłowych wyprodukowano we współpracy z Alternatywnym Młodzieżowym Domem Kultury Dessau (Alternatives Jugendzentrum Dessau – AJZ) płytę kompaktową: "Aby świat się dowiedział..." ‒ nielegalne dokumenty z obozu Ravensbrück. Ta kompozycja słowno-muzyczna składa się z cytatów i wspomnień i opowiada o historii tego przemyconego znaleziska oraz o jego treściach.

 
 |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  …  |  42  | 
Projekty najczęściej czytane
„Memento”. Obóz koncentracyjny dla dzieci w Litzmannstadt [Łódź]
08 maja 2008
Sytuacja Polaków podczas II wojny światowej — w historycznej perspektywie Głuchołaz
20 października 2008
„Auschwitz. Memento — multimedialne archiwum”
24 października 2007
„Kop tam, gdzie stoisz”: Malachow - Obóz przyległy Ravensbrück („Grabe, wo du stehst”: Malachow - Ein Aussenlager von Ravensbrück)
04 lutego 2009