Witryna „Uczyć się z historii” to platforma publikacji
projektów edukacyjnych (realizowanych w szkołach i edukacji
pozaszkolnej z młodzieżą) poświęconych historii
Polski i jej sąsiadów w XX wieku oraz prawom człowieka
O nas

Witryna „Uczyć się z historii” to prowadzona przez Ośrodek KARTA platforma publikacji projektów edukacyjnych (realizowanych w szkołach i edukacji pozaszkolnej z młodzieżą) poświęconych historii Polski i jej sąsiadów w XX wieku. W szczególności zaś — doświadczeniu dwóch totalitaryzmów: nazizmu i komunizmu w latach II wojny światowej, ich dziedzictwu i współczesnej debacie o nich oraz płynącej z tamtej przeszłości nauki dla przyszłości, kształtowania i przestrzegania praw człowieka.

Strona internetowa adresowana jest do nauczycieli oraz innych osób i instytucji pracujących z młodzieżą, ale także do samej młodzieży. Ma być polem wymiany poglądów, pogłębiania wiedzy, szukania inspiracji do pracy i nauki oraz sprawdzania nowych metod przekazywania i zdobywania wiedzy.

„Uczyć się z historii" powstała  (jako pierwsza tego typu inicjatywa w Polsce) w 2005 roku, w wyniku współpracy warszawskiego Ośrodka KARTA z niemiecką fundacją Fördergesellschaft Kulturelle Bildung e.V. Jest elementem budowanej sieci „Learning from history” razem z siostrzanym serwisem „Lernen aus der Geschichte” (www.lernen-aus-der-geschichte.de) i stroną w Rosji, tworzoną przez moskiewski „Memoriał” www.urokiistorii.ru.

Sieć finansowana jest przez Fundację „Pamięć, Odpowiedzialność i Przyszłość” [Stiftung "Erinnerung, Verantwortung und Zukunft"].

Portal jest elementem projektu „Historia a prawa człowieka - polsko- i angielskojęzyczny portal dla praktyków edukacji historycznej i na rzecz praw człowieka lokalnie - jako miejsce inspiracji i źródło wiedzy...”, kontynuacji projektu „Biblioteka miejscem edukacji o prawach człowieka: podręcznik dla edukatorów oraz szkolenia”, realizowanego w ramach Program Nauczanie Praw Człowieka Fundacji Pamięć, Odpowiedzialność i Przyszłość. 

---------------------------------------------------------------------------------Wszystkie trzy instytucje partnerskie sformułowały zespół zasad, które określają standardy tworzenia i działania portali w sieci „Uczyć się z historii”: International network Learning from History: 

Quality standards and procedures for web portals

----------------------------------------------------------

Realizacja projektu:
Ośrodek KARTA
02-536 Warszawa
ul. Narbutta 29
tel. centrala: (+48-22) 848-07-12; faks: (+48-22) 646-65-11
tel. bezpośredni: (+48-22) 844-10-55
www.karta.org.pl
www.uczyc-sie-z-historii.pl
www.edukacjahistoryczna.pl

Komisja ekspertów:
prof. Włodzimierz Borodziej (Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego)
prof. Jerzy Kochanowski (Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego)
prof. Wojciech Materski (Instytut Studiów Politycznych PAN)

Koncepcja i kierownictwo:
Alicja Wancerz-Gluza, Ośrodek KARTA (Warszawa)
e-mail: uczyc.sie.z.historii@karta.org.pl

Zespół redakcyjny portalu:
działa jako „zespół” i odpowiada za całą treść i funkcjonowanie portalu
e-mail wspólny: uczyc.sie.z.historii@karta.org.pl

ale każdy ma też dodatkową „specjalizację”:

Alicja Wancerz-Gluza — koordynacja prac, finanse, decyzje strategiczne, e-mail: uczyc.sie.z.historii@karta.org.pl (ewentualnie w sprawach trudniejszych i „szerszych”: a.gluza@karta.org.pl) (sygnowanie tekstów: awg)

Małgorzata Kudosz — „Historia Bliska”, projekty, artykuły, aktualności, wersja polska, e-mail: m.kudosz@karta.org.pl (sygnowanie tekstów: mk)

Agnieszka Kudełka  sprawy merytoryczne, projekty, aktualności, wersja polska i angielska, e-mail: a.kudelka@karta.org.pl (sygnowanie tekstów ak)

Redaktorami portalu byli też: Piotr Głogowski (pg), Paweł Mielczarek (pm), Marcin Wilkowski (mw).


Strona po przebudowie

Z początkiem stycznia 2009 oddana została nowa wersja strony „Uczyć się z historii”. Są tu:
–  nowe zasoby i funkcjonalności;
interaktywna mapa historycznych projektów edukacyjnych, nowa forma prezentacji projektów edukacyjnych. Zachęcamy do przysyłania informacji o realizowanych lub zakończonych już projektach;
– wszystkie treści na stronie opisane są za pomocą słów kluczowych;
– rozbudowany dział aktualności. Znaleźć tu można informacje o nowych inicjatywach edukacyjnych, wiadomości historyczne, zaproszenia na wydarzenia oraz prezentacje nowych wydawnictw;
– dział „Ze świata” – prezentacje informacji o zagranicznych inicjatywach edukacyjnych oraz artykuły i aktualności ze świata;
„Historia Bliska” – dział poświęcony organizowanemu przez Ośrodek KARTA konkursowi dla uczniów szkół ponadpodstawowych. Oprócz informacji o aktualnym konkursie znaleźć tam można materiały dotyczące poprzednich odsłon konkursu oraz prezentację Klubu „Historii Bliskiej”;
materiały – w tym dziale udostępniamy materiały związane z tematyką naszego serwisu. Znaleźć tam można m.in. źródła historyczne oraz publikacje edukacyjne i dydaktyczne. Chętnie przedstawimy tu teksty nadesłane przez użytkowników naszego portalu, którzy zechcą podzielić się z innymi swoim doświadczeniem;
artykuły – w tej sekcji zamieszczamy ciekawe artykuły o tematyce historycznej, edukacyjnej i dydaktycznej. Mamy nadzieję, że znajdą tu Państwo wiele ważnych i potrzebnych informacji, a także inspiracji do swojej pracy. Zachęcamy do przysyłania własnych tekstów, zarówno historycznych (odnoszących się do tematyki portalu), jak i pokazujących Wasze doświadczenie szkolne, sprawdzone metody lub właśnie te innowacyjne, których warto spróbować;
– informacje o nowych projektach oraz najnowszych aktualnościach otrzymywać można poprzez subskrypcję kanałów RSS

Po sprecyzowaniu profilu portalu jako platformy współpracy międzynarodowej, szczególnie polsko-rosyjsko-niemieckiej, w dziedzinie edukacji historycznej w 2011 roku rozbudowano portal o nowe działy tematyczne (relacje polsko-rosyjskie, konkurs polsko-rosyjski). Planuje się rozszerzyć portal o kolejne działy tematyczne, uwypuklające międzynarodowy i profesjonalny charakter treści tutaj zamieszczanych. 

Ośrodek Karta
Ośrodek KARTA – powstała na bazie podziemnego pisma „Karta” (wydawanego w stanie wojennym od stycznia 1982 roku) niezależna organizacja pozarządowa, zajmująca się dokumentowaniem i upowszechnianiem historii Polski i Europy Środkowo-Wschodniej w XX wieku, niesieniem wiedzy o człowieku współczesnym oraz szerzeniem tolerancji i wspieraniem demokracji.
DSH
Dom Spotkań z Historią – instytucja kultury m.st. Warszawy (powołana w marcu 2006 roku), zajmująca się upowszechnianiem wiedzy o historii Warszawy, Polski i Europy Środkowo-Wchodniej w XX wieku, ze szczególnym naciskiem na zagadnienia historii oraz skutków nazizmu i komunizmu. Dom Spotkań z Historią powstał i działa na bazie zasobów źródłowych gromadzonych przez Ośrodek KARTA
Uroki Istorii
Uroki Istorii – partnerski rosyjski portal internetowy prowadzony przez Stowarzyszenie „Memorial”, publikujący informacje o projektach edukacyjnych dotyczących historii XX wieku, ze szczególnym uwzględnieniem doświadczenia stalinizmu i problematyki sowieckich represji
Lernen aus der Geschichte
Lernen aus der Geschichte – partnerski niemiecki portal internetowy, publikujący informacje o projektach edukacyjnych dotyczących historii XX wieku, szczególnie nazizmu i problematyki Holakaustu