Witryna „Uczyć się z historii” to platforma publikacji
projektów edukacyjnych (realizowanych w szkołach i edukacji
pozaszkolnej z młodzieżą) poświęconych historii
Polski i jej sąsiadów w XX wieku oraz prawom człowieka
Czy wiesz, że...

Zagraniczne seminaria dla laureatów

W roku 2010 siedmioro laureatów konkursu „Historii Bliskiej” uczestniczyło w zagranicznych, kilkudniowych seminariach dla młodzieży? Spotkania, polegające na wymianie doświadczeń między uczestnikami różnych konkursów historycznych organizowanych w krajach europejskich, odbyły się w Bolonii, Berlinie, Zurychu i Sofii. Seminaria to niezwykle atrakcyjna forma poznawania historii, kultury i problemów społecznych, służaca budowaniu wspólnej tożsamości europejskiej ale także doskonały sposób na nawiązanie kontaktów z rówieśnikami z innych krajów.