Witryna „Uczyć się z historii” to platforma publikacji
projektów edukacyjnych (realizowanych w szkołach i edukacji
pozaszkolnej z młodzieżą) poświęconych historii
Polski i jej sąsiadów w XX wieku oraz prawom człowieka
Czy wiesz, że...

Powstał blog Cyfrowe Archiwa Tradycji Lokalnej

Powstał blog projektu Cyfrowe Archiwa Tradycji Lokalnej - blog ma być narzędziem informowania o najnowszym projekcie internetowym realizowanym przez Ośrodek KARTA. Cyfrowe Archiwa Tradycji Lokalnej (CATL) to realizowana w ramach Programu Rozwoju Bibliotek inicjatywa zbudowania sieci społecznych archiwów historycznych (opartych na instytucji gminnych bibliotek), która eksplorować będzie lokalne dziedzictwo historyczne i udostępniać je na miejscu w bibliotekach i w internecie w formie cyfrowej.