Witryna „Uczyć się z historii” to platforma publikacji
projektów edukacyjnych (realizowanych w szkołach i edukacji
pozaszkolnej z młodzieżą) poświęconych historii
Polski i jej sąsiadów w XX wieku oraz prawom człowieka
Czy wiesz, że...

Biblioteka Cyfrowa Ośrodka KARTA

W Bibliotece Cyfrowej Ośrodka KARTA umieszczane aą sukcesywnie dokumenty z archiwów Ośrodka. Obecnie są tam dwa duże zbiory: kolekcja imienna Jacka Kuronia oraz zespół „Solidarność” - Narodziny Ruchu. Wkrótce znajdą się tu również najcenniejsze zbiory Cyfrowych Archiwów Tradycji Lokalnej (CATL). CATL powstają w ramach Programu Rozwoju Bibliotek (zrzeszającego 955 bibliotek z całej Polski – razem z filiami 2884), prowadzonego przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego założoną przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności – partnera Fundacji Billa i Melindy Gates w ramach inicjatywy „Global Libraries”.