Witryna „Uczyć się z historii” to platforma publikacji
projektów edukacyjnych (realizowanych w szkołach i edukacji
pozaszkolnej z młodzieżą) poświęconych historii
Polski i jej sąsiadów w XX wieku oraz prawom człowieka
Materiały

Okładka instrucji IX edycji konkursu „Historia Bliska”To jest miejsce publikacji materiałów  „do pobrania”, które mogą służyć szeroko rozumianej edukacji (nie tylko historycznej), być przydatne w życiu szkoły i aktywność pozaszkolnej, zarówno nauczycieli, jak i uczniów: dłuższe artykuły, instrukcje, dokumenty oświatowe  (np. odnoszące się do zarządzeń ministerialnych), podręczniki, scenariusze itp.  Także materiały pokazujące, jak z edukacją radzą sobie nauczyciele w innych krajach europejskich.

Chętnie przedstawimy tu teksty nadesłane przez użytkowników naszego portalu, którzy zechcą podzielić się z innymi swoim doświadczeniem i służyć pomocą w rozwiązywaniu różnych problemów.

Znajdź materiał
0..9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Ź | Ż | *
Interpretacje źródeł ikonograficznych

Artykuł jest elementem publikacji „Historia a prawa człowieka. Podręcznik”. Autorzy analizują wybrane zdjęcia historyczne z 5 obszarów tematycznych pod kątem walki i łamania praw człowieka: 1. kontrola państwa, 2. prawa mniejszości, 3. prawa społeczne, 4. wolność słowa, 5. prawa oskarżonych i skazanych. 

Autor Katarzyna Czajka, Prof. Jerzy Kochanowski
Data dodania: 2013-08-21
Grupa: Źródłowe, Metodyczne, Edukacyjne