Witryna „Uczyć się z historii” to platforma publikacji
projektów edukacyjnych (realizowanych w szkołach i edukacji
pozaszkolnej z młodzieżą) poświęconych historii
Polski i jej sąsiadów w XX wieku oraz prawom człowieka
Materiały

Okładka instrucji IX edycji konkursu „Historia Bliska”To jest miejsce publikacji materiałów  „do pobrania”, które mogą służyć szeroko rozumianej edukacji (nie tylko historycznej), być przydatne w życiu szkoły i aktywność pozaszkolnej, zarówno nauczycieli, jak i uczniów: dłuższe artykuły, instrukcje, dokumenty oświatowe  (np. odnoszące się do zarządzeń ministerialnych), podręczniki, scenariusze itp.  Także materiały pokazujące, jak z edukacją radzą sobie nauczyciele w innych krajach europejskich.

Chętnie przedstawimy tu teksty nadesłane przez użytkowników naszego portalu, którzy zechcą podzielić się z innymi swoim doświadczeniem i służyć pomocą w rozwiązywaniu różnych problemów.

Znajdź materiał
0..9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Ź | Ż | *
Edukacja na rzecz praw człowieka. Zarys metodologiczny

To poradnik edukacji na rzecz praw człowieka – obszerny tekst metodologiczny, którego autorki pokazują szczegółowo liczne metody, ćwiczenia, mechanizmy edukacyjne; czerpiąc z myśli europejskich filozofów, psychologów czy praktyków edukacji, przekładają je na konkretne pomysły − choćby koncept szwajcarskiego pedagoga Johanna Pestalozziego „head, heart and hand” [głowa, serce, ręka], czyli wiedzy-empatii-działania. Artykuł jest częścią publikacji „Historia a prawa człowieka. Podręcznik”. Autorki analizują m.in. specyfikę i cele pracy oraz przygotowanie trenera/trenerki. Pokazują warsztat jako przykładowy rodzaj procesu edukacyjnego. 

Autor Monika Mazur-Rafał, Magdalena Szarota
Data dodania: 2013-08-21
Grupa: Metodyczne, Edukacyjne