Witryna „Uczyć się z historii” to platforma publikacji
projektów edukacyjnych (realizowanych w szkołach i edukacji
pozaszkolnej z młodzieżą) poświęconych historii
Polski i jej sąsiadów w XX wieku oraz prawom człowieka
Materiały

Okładka instrucji IX edycji konkursu „Historia Bliska”To jest miejsce publikacji materiałów  „do pobrania”, które mogą służyć szeroko rozumianej edukacji (nie tylko historycznej), być przydatne w życiu szkoły i aktywność pozaszkolnej, zarówno nauczycieli, jak i uczniów: dłuższe artykuły, instrukcje, dokumenty oświatowe  (np. odnoszące się do zarządzeń ministerialnych), podręczniki, scenariusze itp.  Także materiały pokazujące, jak z edukacją radzą sobie nauczyciele w innych krajach europejskich.

Chętnie przedstawimy tu teksty nadesłane przez użytkowników naszego portalu, którzy zechcą podzielić się z innymi swoim doświadczeniem i służyć pomocą w rozwiązywaniu różnych problemów.

Znajdź materiał
0..9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Ź | Ż | *
Rola historii w edukacji przeciwko dyskryminacji (publikacja pokonferencyjna)

Artykuł wchodzi w skład podręcznika Fundacji Pamięć Odpowiedzialność i Przyszłość na temat połączenia nauczania o prawach człowieka i nauczania historii. Autorka twierdzi, że należy łączyć obie dziedziny, a przy tym sięgać się do relacji pomiędzy pamięcą i miejscem oraz do osobistych doświadczeń. Publikacja w języku angielskim.

Autor Monique Eckmann
Data dodania: 2010-03-22
Grupa: Metodyczne, Edukacyjne