Witryna „Uczyć się z historii” to platforma publikacji
projektów edukacyjnych (realizowanych w szkołach i edukacji
pozaszkolnej z młodzieżą) poświęconych historii
Polski i jej sąsiadów w XX wieku oraz prawom człowieka
Materiały

Okładka instrucji IX edycji konkursu „Historia Bliska”To jest miejsce publikacji materiałów  „do pobrania”, które mogą służyć szeroko rozumianej edukacji (nie tylko historycznej), być przydatne w życiu szkoły i aktywność pozaszkolnej, zarówno nauczycieli, jak i uczniów: dłuższe artykuły, instrukcje, dokumenty oświatowe  (np. odnoszące się do zarządzeń ministerialnych), podręczniki, scenariusze itp.  Także materiały pokazujące, jak z edukacją radzą sobie nauczyciele w innych krajach europejskich.

Chętnie przedstawimy tu teksty nadesłane przez użytkowników naszego portalu, którzy zechcą podzielić się z innymi swoim doświadczeniem i służyć pomocą w rozwiązywaniu różnych problemów.

Znajdź materiał
0..9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Ź | Ż | *
Jak napisać egzamin z WOS?

Jak pisze Maria Jadczak w dystrybuowanym przez Centralną Komisję Egzaminacyjną kwartalniku Egzaminy Naszych Uczniów dotychczasowe wyniki matur, opracowane przez Okręgowe Komisje Egzaminacyjne, doświadczenia nauczycieli i rozmowy z uczniami pozwalają ocenić wypracowanie kończące arkusz rozszerzony z wiedzy o społeczeństwie jako jedno z bardziej skomplikowanych zadań egzaminacyjnych, choć nie tak trudne jak esej z historii. Jak przygotować uczniów do tego zadania? 

Autor Maria Jadczak
Data dodania: 2008-12-12
Grupa: Metodyczne