Witryna „Uczyć się z historii” to platforma publikacji
projektów edukacyjnych (realizowanych w szkołach i edukacji
pozaszkolnej z młodzieżą) poświęconych historii
Polski i jej sąsiadów w XX wieku oraz prawom człowieka
Materiały

Okładka instrucji IX edycji konkursu „Historia Bliska”To jest miejsce publikacji materiałów  „do pobrania”, które mogą służyć szeroko rozumianej edukacji (nie tylko historycznej), być przydatne w życiu szkoły i aktywność pozaszkolnej, zarówno nauczycieli, jak i uczniów: dłuższe artykuły, instrukcje, dokumenty oświatowe  (np. odnoszące się do zarządzeń ministerialnych), podręczniki, scenariusze itp.  Także materiały pokazujące, jak z edukacją radzą sobie nauczyciele w innych krajach europejskich.

Chętnie przedstawimy tu teksty nadesłane przez użytkowników naszego portalu, którzy zechcą podzielić się z innymi swoim doświadczeniem i służyć pomocą w rozwiązywaniu różnych problemów.

Znajdź materiał
0..9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Ź | Ż | *
Mow@ Miłości - kampania przeciw mowie nienawiści

Fundacja KLAMRA, realizując projekt Mowa Miłości w ramach Programu Obywatele dla Demokracji finansowanego z Funduszy EOG, wydała publikację kampanii MOW@ MIŁOŚCI. 

Autor Fundacja KLAMRA
Data dodania: 2014-11-04
Grupa: Edukacyjne
Prawa człowieka… dziś

Rocco Buttiglione, włoski polityk, Minister do Spraw Europejskich, podkreśla w swoim tekście „Prawa człowieka …. dziś”, że „prawa człowieka przysługują każdej jednostce ludzkiej”, ale równocześnie zauważa, że „ich treść i zakres są całkowicie uzależnione od tego, kim jest człowiek, co stanowi jego istotę”. I dalej zaznacza, że istnieją trzy różne sposoby określania praw człowieka: metafizyczne; ogólnoludzkie i kulturowe. 
Źródło.

Autor Rocco Buttiglione
Data dodania: 2014-08-07
Grupa: Edukacyjne
Warsztat Relacje Międzygrupowe - scenariusz

Analiza trzech case studies dotyczących grup dyskryminowanych bądź marginalizowanych: Żydów, Afroamerykanów oraz Tutsi. Scharakteryzowanie tych przypadków ma na celu uświadomienie uczestnikom warsztatu występowania zjawiska stereotypizacji oraz uprzedzeń rasowych, zarówno w przeszłości, jak i obecnie, a przede wszystkim – ukazanie, jak wielkim są one zagrożeniem. To druga z trzech części cyklu realizowanego w ramach zajęć z kompetencji międzykulturowych Klasy Kompetencji Międzykulturowych.

Autor Katarzyna du Vall, Katarzyna Suszkiewicz
Data dodania: 2014-08-06
Grupa: Metodyczne, Edukacyjne
Założenia łączenia historii i praw człowieka

Artykuł stanowi wstęp do podręcznika „Historia a prawa człowieka” i prezentuje innowacyjne, wypracowane przez KARTĘ we współpracy z ekspertami w obu dziedzinach, podejście do łączenia edukacji historycznej z edukacją na temat/na rzecz praw człowieka.

Autor Zespół Ośrodka KARTA
Data dodania: 2013-08-21
Grupa: Edukacyjne
5 scenariuszy warsztatów dot. historii i praw człowieka

Scenariusze warsztatów, będące elementem podręcznika „Historia a prawa człowieka”, zostały (na zasadzie pilotażu i etapowych konsultacji) przećwiczone ze 100 bibliotekarkami i bibliotekarzami z 50 bibliotek gminnych z miejscowości do 20 tys. mieszkańców – uczestnikami szkoleń drugiej rundy programu Cyfrowe Archiwa Tradycji Lokalnej, prowadzonych przez zespół Ośrodka KARTA w ramach Programu Rozwoju Bibliotek (archiwa.org/catl). Jest to propozycja Ośrodka KARTA, aby biblioteki, jako lokalne centra życia kulturalnego, włączyły do misji edukacji obywatelskiej swoich społeczności także edukację historyczną połączoną z edukacją o prawach człowieka i na ich rzecz. Liczymy, że bibliotekarze – ludzie niezwykle kreatywni, cieszący się autorytetem i obdarzeni poczuciem misji − stworzą własne projekty, zmierzą się być może z lokalnie występującymi problemami łamania praw człowieka; wykorzystując lokalną historię będą szerzyć świadomość uniwersalnego i powszechnego charakteru praw człowieka. Wszelkie próby wielkich zmian świata warto zaczynać od własnego podwórka.

Autor Monika Mazur-Rafał, Magdalena Szarota, Monika Lipka
Data dodania: 2013-08-21
Grupa: Źródłowe, Metodyczne, Edukacyjne
1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  …  |  7  |