Witryna „Uczyć się z historii” to platforma publikacji
projektów edukacyjnych (realizowanych w szkołach i edukacji
pozaszkolnej z młodzieżą) poświęconych historii
Polski i jej sąsiadów w XX wieku oraz prawom człowieka
Materiały

Okładka instrucji IX edycji konkursu „Historia Bliska”To jest miejsce publikacji materiałów  „do pobrania”, które mogą służyć szeroko rozumianej edukacji (nie tylko historycznej), być przydatne w życiu szkoły i aktywność pozaszkolnej, zarówno nauczycieli, jak i uczniów: dłuższe artykuły, instrukcje, dokumenty oświatowe  (np. odnoszące się do zarządzeń ministerialnych), podręczniki, scenariusze itp.  Także materiały pokazujące, jak z edukacją radzą sobie nauczyciele w innych krajach europejskich.

Chętnie przedstawimy tu teksty nadesłane przez użytkowników naszego portalu, którzy zechcą podzielić się z innymi swoim doświadczeniem i służyć pomocą w rozwiązywaniu różnych problemów.

Znajdź materiał
0..9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Ź | Ż | *
TOOLKIT – zestaw narzędzi do organizacji spotkań z osobami starszymi

Zestaw narzędzi został zaprojektowany aby dostarczyć organizacjom starszych osób oraz innym zainteresowanym uczestnikom informacje, pomysły, sugestie i wskazówki niezbędne do planowania, organizacji i prowadzenia niewielkich spotkań ze starszymi osobami. 

Autor Hanna Nowakowska
Data dodania: 2014-11-05
Grupa: Metodyczne
Warsztat Relacje Międzygrupowe - scenariusz

Analiza trzech case studies dotyczących grup dyskryminowanych bądź marginalizowanych: Żydów, Afroamerykanów oraz Tutsi. Scharakteryzowanie tych przypadków ma na celu uświadomienie uczestnikom warsztatu występowania zjawiska stereotypizacji oraz uprzedzeń rasowych, zarówno w przeszłości, jak i obecnie, a przede wszystkim – ukazanie, jak wielkim są one zagrożeniem. To druga z trzech części cyklu realizowanego w ramach zajęć z kompetencji międzykulturowych Klasy Kompetencji Międzykulturowych.

Autor Katarzyna du Vall, Katarzyna Suszkiewicz
Data dodania: 2014-08-06
Grupa: Metodyczne, Edukacyjne
Postulaty dot. łączenia edukacji historycznej z edukacją na rzecz praw człowieka

Zachęcamy do inspirowania się wypracowanymi w ramach projektów Ośrodka KARTA postulatami dotyczącymi łączenia edukacji historycznej z edukacją na rzecz praw człowieka. 

Autor Agnieszka Kudełka
Data dodania: 2014-07-16
Grupa: Metodyczne
Dawać świadectwo i działać! Próby łączenia edukacji historycznej i edukacji o prawach człowieka i na ich rzecz

Z okazji Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu oraz 69. Rocznicy Wyzwolenia KL Auschwitz (27.01.2014) działacze i edukatorzy w dziedzinie praw człowieka oraz historycy, pracownicy miejsc pamięci i muzeów opracowali i ogłosili rekomendacje, jak twórczo łączyć edukację historyczną z edukacją o prawach człowieka i na ich rzecz. Pretekstem do spotkania była chęć podsumowania „dobrych praktyk” wypracowanych w latach 2009-2013 przez polskie organizacje pozarządowe, instytucje edukacyjne w ramach programu grantowego „Edukacja o Prawach Człowieka” Fundacji „Pamięć, Odpowiedzialność i Przyszłość” (EVZ). Więcej informacji można przeczytać tutaj.

Autor Zespół inicjatywny i uczestnicy konferencji
Data dodania: 2014-01-27
Grupa: Metodyczne
5 scenariuszy warsztatów dot. historii i praw człowieka

Scenariusze warsztatów, będące elementem podręcznika „Historia a prawa człowieka”, zostały (na zasadzie pilotażu i etapowych konsultacji) przećwiczone ze 100 bibliotekarkami i bibliotekarzami z 50 bibliotek gminnych z miejscowości do 20 tys. mieszkańców – uczestnikami szkoleń drugiej rundy programu Cyfrowe Archiwa Tradycji Lokalnej, prowadzonych przez zespół Ośrodka KARTA w ramach Programu Rozwoju Bibliotek (archiwa.org/catl). Jest to propozycja Ośrodka KARTA, aby biblioteki, jako lokalne centra życia kulturalnego, włączyły do misji edukacji obywatelskiej swoich społeczności także edukację historyczną połączoną z edukacją o prawach człowieka i na ich rzecz. Liczymy, że bibliotekarze – ludzie niezwykle kreatywni, cieszący się autorytetem i obdarzeni poczuciem misji − stworzą własne projekty, zmierzą się być może z lokalnie występującymi problemami łamania praw człowieka; wykorzystując lokalną historię będą szerzyć świadomość uniwersalnego i powszechnego charakteru praw człowieka. Wszelkie próby wielkich zmian świata warto zaczynać od własnego podwórka.

Autor Monika Mazur-Rafał, Magdalena Szarota, Monika Lipka
Data dodania: 2013-08-21
Grupa: Źródłowe, Metodyczne, Edukacyjne
1  |  2  |  3  |  4  |