Witryna „Uczyć się z historii” to platforma publikacji
projektów edukacyjnych (realizowanych w szkołach i edukacji
pozaszkolnej z młodzieżą) poświęconych historii
Polski i jej sąsiadów w XX wieku oraz prawom człowieka
Linkownia

Przydatne kontakty

Muzea, miejsca pamęci

Cassino War Memorial
http://www.montecassino1944.it/

Galicja Muzeum
http://www.galiciajewishmuseum.org/

Gedenkstätte Hadamar
http://www.gedenkstaette-hadamar.de/

Muzeum Pamięci Hadamar KL Stutthof
http://www.stutthof.pl/

Lubuskie Muzeum Wojskowe
http://www.ziemia-lubuska.pl/160,83,,.html

Mauzoleum — Miejsce Pamięci w Bełżcu
http://www.belzec.org.pl/

Mémorial de la SHOAH
http://www.memorialdelashoah.org/

Miejsce Pamięci i Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu
http://www.auschwitz.org.pl/

Muzeum Armii Krajowej w Krakowie
http://muzeum-ak.krakow.pl/

Muzeum Historii Żydów Polskich
http://www.jewishmuseum.org.pl/

Muzeum Powstania Warszawskiego
http://1944.pl

Muzeum Historii Polski
http://www.muzhp.pl/

Muzeum Historyczne m.st. Warszawy
http://www.mhw.pl

Muzeum Historyczne Miasta Krakowa. Oddział Pomorska
http://www.mhk.pl/oddzialy_pomorska.php

Muzeum Martyrologiczne w Żabikowie
http://zabikowo.home.pl/

Muzeum Martyrologii Alianckich Jeńców Wojennych w Żaganiu
http://www.muzeum.eline2.serwery.pl

Muzeum Martyrologii i Waki
http://www.muzeumtradycji.pl/muzeum_tnr/index.php

Muzeum Martyrologii Wielkopolan
http://www.muzeumniepodleglosci.poznan.pl

Muzeum Niepodległości w Warszawie
http://www.muzeum.zk.pl

Muzeum Terroru (Terror Háza), Budapeszt
http://www.terrorhaza.hu

Muzeum Walki i Męczeństwa w Palmirach
http://www.palmiry.mhw.pl

Muzeum Wojska Polskiego
http://www.muzeumwp.pl

Obóz Koncentracyjny Gross-Rosen
http://www.gross-rosen.pl

Obóz Koncentracyjny w Ravensbruck
http://www.ravensbrueck.de/mgr/polski/index.htm

Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau
http://www.auschwitz.org.pl/

Państwowe Muzeum na Majdanku
http://www.majdanek.pl/

Państwowe Muzeum Stutthof w Sztutowie
http://www.kki.net.pl/~museum/

The Ghetto Fighters' House
http://gfh.org.il/eng/

United States Holocaust Memorial Museum
http://www.ushmm.org/

Yad Vashem
http://www.yadvashem.org/

Projekty muzeów w Polsce (stan: styczeń 2010)
Muzea w Polsce

Materiały pedagogiczne, dokształcanie nauczycieli i uczniów

A Teacher's Guide to the Holocaust
http;//fcit.ceodu.usf.edu/holocaust/default.htm

Scholaris.pl - portal wiedzy dla nauczycieli
http://scholaris.pl

Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
http://www.codn.edu.pl/

Centrum Edukacji Obywatelskiej
http://www.ceo.org.pl

Centrum Żydowskie w Oświęcimiu
http://www.ajcf.pl/

Fundacja im. Profesora Mojżesza Schorra: 
http://www.schorr.edu.pl

Gazeta Szkolna, Dziennik Oświatowy
http://www.tworzywo.org.pl/new/index.php

Głos Pedagogiczny - portal i czasopismo dla pedagogów

historia - edukacja z internetem tp
http://szkolenietp.spik.swps.edu.pl/rok2004-05/repozytorium/historia/4.html

Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej
http://www.koweziu.edu.pl/edukator/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=68

Literka.pl - portal edukacyjny


Międzynarodowy Dom Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu
http://www.mdsm.pl/

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Oświęcimiu
http://www.oswiecim.mcdn.edu.pl/

Przewodnik Internetowy: Edukacja na Rzecz Tolerancji
http://tolerance.research.uj.edu.pl/

Życie Żydów w Europie z dala od metropolii
http://www.zydzi-zycie.net/index.php

Żydzi w Polsce — Ocalić od zapomnienia — Uczyć dla przyszłości
http://www.historiazydow.edu.pl/

Strażnicy pamięci / The Guardians of memory
http://straznicypamieci.com/

Konkurs historyczny „Historia Bliska”
http://historiabliska.pl/


Fundusze, programy pomocowe

Europejska Fundacja Młodzieży - Rada Europy Europejskie Centrum Młodzieży
http://www.eurodesk.pl/index2.php?go=program_details&c_outid=PL0010000094
Jej celem jest stymulowanie współpracy pomiędzy młodzieżą w Europie poprzez udzielanie wsparcia finansowego działaniom młodzieżowym. więcej

Fundacja Współpracy Polsko–Niemieckiej
http://www.fwpn.org.pl/
Udziela wsparcia finansowego przedsięwzięciom, mającym na celu rozwijanie współpracy polsko-niemieckiej.

Junge Wege in Europa
http://www.jungewege.de
Program ma na celu wsparcie międzynarodowych projektów współpracy. Do udziału w konkursie zaproszone są grupy młodzieży (w wieku 13-21 lat) z Niemiec oraz krajów Europy Środkowowschodniej, którzy wspólnie chcą realizować projekt. więcej

Konkurs dotacyjny „Kultura bliska”
http://www.witrynawiejska.org.pl/
Konkurs na projekt realizowany w miejscowościach do 6 tys. mieszkańców

Konkurs dotacyjny „Wzbogacanie oferty edukacyjnej na obszarach wiejskich i w małych miastach”
http://www.pzu.pl/?nodeid=559
Celem konkursu jest dofinansowanie działań służących rozwijaniu zainteresowań, pasji i aktywności życiowej uczniów z niewielkich miejscowości

Konkurs historyczny Europejczycy dla Pokoju – Poruszać się na przód, Patrzeć wstecz
http://www.frieden-fuer-europa.de
Konkurs skierowany do szkół prowadzących międzynarodową współpracę partnerską oraz do grup młodzieży.Leonardo da Vinc

Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki
http://www.visegradfund.org/

Polsko–niemiecka nagroda im. Hosenfelda–Szpilmana
Przyznawana dorocznie za prace w dziedzinie muzykologii lub projekty artystyczne zajmujące się kompozycjami i twórczością muzyczną W. Szpilmana. oraz innych kompozytorów polskich i niemieckich prześladowanych przez reżim hitlerowski; także za prace badawcze ukazujące moralny wymiar ruchu oporu wśród ludności niemieckiej oraz prace z zakresu pedagogiki przyczyniające się do propagowania postaw odwagi cywilnej.
Więcej informacji: www.uni-lueneburg.de

Polsko–Niemiecka Współpraca Młodzieży
http://www.dpjw.org/html/
Dotacje PNWM wpółfinansują działania mające na celu nawiązywanie kontaktów między młodzieży polską i niemiecką.

Program „Młodzież”
http://www.youth.org.pl/
Program wspomagający wymianę młodzieży, dofinansowanie realizacji projektów

Równać szanse
http://www.rownacszanse.pl/
Podstawowy cel programu Równać Szanse stanowi wsparcie inicjatyw społecznych służących wyrównywaniu szans edukacyjnych, a tym samym startu życiowego dzieci i młodzieży z terenów wiejskich oraz miejscowości do 20 tys. mieszkańców.

Socrates
http://www.us.edu.pl/uniwersytet/programy/tekst/socrates.php
Program edukacyjny Unii Europejskiej mający na celu doskonalenie jakości kształcenia dzieci, młodzieży i dorosłych oraz rozszerzanie współpracy europejskiej w dziedzinie edukacji.

Tempus
http://www.socrates.org.pl/tempus/index.html
Granty przyznawane są na trzy typy przedsięwzięć: Projekty Współpracy Międzyuczelnianej (Joint European Projects), Działania Strukturalne i Uzupełniające (Structural and Complementary Measures), Stypendia Indywidualne (Individual Mobility Grants)

Youth Banki
http://www.youthbank.pl
Koncepcja programu wywodzi się z Irlandii i Wielkiej Brytanii. W Polsce banki młodzieżowe pełnią funkcję nie tylko grantodawczą, lecz przede wszystkim doradczą i kosultacyjną dla nieformalnych grup młodzieżowych. 

Archiwa, biblioteki cyfrowe i placówki badawcze

Archiwum Akt Nowych
http://aan.gov.pl/

Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych
http://www.archiwa.gov.pl

Narodowe Archiwum Cyfrowe
http://www.nac.gov.pl/

Centrum Badań Holokaustu/The Center for Holocaust Studies
http://www.holocaust.uj.edu.pl

Center for Holocaust and Genocide Studies University of Minnesota
http://www.chgs.umn.edu

European Resistance Archive
http://www.resistance-archive.org/

Instytut Pamięci Narodowej
http://www.ipn.gov.pl/

Simon Wiesenthal Center
http://www.wiesenthal.com/

Stowarzyszenie MEMORIAŁ — Krasnojarsk
http://www.memorial.krsk.ru/eng/index.htm

Ústav pamäti národa (Nation's Memory Institute Slovak Republic)
http://www.upn.gov.sk/

Zakład Narodowy im. Ossolińskich
http://www.oss.wroc.pl

Żydowski Instytut Historyczny
http://www.jewishinstitute.org.pl/

Dom Spotkań z Historią
http://www.dsh.waw.pl/
warszawska instytucja kultury, wspiera pamięć o historii XX wieku

Europejskie Centrum Solidarności
http://www.ecs.gda.pl/

Archiwum Państwowe m.st. Warszawy
http://www.warszawa.ap.gov.pl/intro.html

Fritz Bauer Institute - Centrum Badań i Dokumentacji Holocaustu i jego skutków
http://www.fritz-bauer-institut.de/english.htm

Centrum historii miejskiej Europy Środkowo-Wschodniej
http://www.lvivcenter.org/pl/

Biblioteka Cyfrowa Ośrodka KARTA
http://dlibra.karta.org.pl/

Cyfrowe Archiwa Tradycji Lokalnej
http://archiwa.org/

Federacja Bibliotek Cyfrowych
http://fbc.pionier.net.pl/owoc

Europeana - Europejska Biblioteka Cyfrowa
http://www.europeana.com/portal/

Portale historyczno-edukacyjne 

Portal www.xxwiek.pl
http://www.xxwiek.pl/

Polacy na Wschodzie
http://polacynawschodzie.pl/

Rodziny rozdzielone przez historię
http://www.rodziny.muzhp.pl/

Portal Społeczności Żydowskiej
http://jewish.org.pl

Historia i Media
http://historiaimedia.org/

Histmag – pierwszy polski portal historyczny
http://histmag.org/

Historia.org.pl
http://historia.org.pl/

Polishhistory.pl - Portal historyczno-edukacyjny Muzeum Historii Polski
http://polishhistory.pl

Wirtualny Sztetl
http://www.sztetl.org.pl/

70. rocznica burzenia cerkwii prawosławnych na Chełmszczyźnie i Południowym Podlasiu
http://www.cerkiew1938.pl/

Historia.gazeta.pl
http://historia.gazeta.pl/

Europejska sieć organizatorów konkursów historycznych dla młodzieży
http://www.eustory.org/

Pamiętanie Peerelu
http://pamietaniepeerelu.karta.org.pl/

Historia rodziny / Family History
http://www.bbc.co.uk/familyhistory/

Uczyć się z historii (partner niemiecki)
http://www.lernen-aus-der-geschichte.de/

Uczyć się z historii (partner rosyjski)
http://www.urokiistorii.ru/

Audiohistoria
http://www.audiohistoria.pl/

Fotohistoria
http://www.fotohistoria.pl/

Rok Historii Najnowszej
www.rokhistorii.men.gov.pl

Historypin
http://www.historypin.com/

Eines Tages (odpowiednik Portalu xxwiek.pl)
www.einestages.spiegel.de

Projekt młodzieżowy skierowany na przyszłość
http://www.youthfutureproject.org/

Projekt „Polscy Sprawiedliwi - Przywracanie Pamięci”
http://www.sprawiedliwi.org.pl

Portal Platforma Kultury
http://www.platformakultury.pl

Portal dot. miejsc zw. z „zimną wojną” w rejonie Morza Bałtyckiego
The Baltic Initiative and Networks
http://coldwarsites.net

Fundacja Judaica - Centrum Kultury Żydowskiej
http://www.judaica.pl

Czulent - Stowarzyszenie Żydowskie
http://www.czulent.pl/

Polska Rada Chrześcijan i Żydów
http://prchiz.free.ngo.pl/