Witryna „Uczyć się z historii” to platforma publikacji
projektów edukacyjnych (realizowanych w szkołach i edukacji
pozaszkolnej z młodzieżą) poświęconych historii
Polski i jej sąsiadów w XX wieku oraz prawom człowieka

„Człowiek w historii. Rosja – XX-XXI wiek” to tytuł ogólnorosyjskiego konkursu organizowanego przez Stowarzyszenie Memoriał od 2000 roku. Jest to konkurs „siostrzany” wobec „Historii Bliskiej”, organizowanej przez Ośrodek KARTA od 1996 roku.
Oba konkursy mają charakter badawczy i są skierowane do młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Od roku 2010 ogłaszane są w ich ramach tematy dotyczące wspólnej polsko-rosyjskiej historii.
Na tej podstronie można znaleźć skrócone i przetłumaczone prace polsko-rosyjskiej ścieżki rosyjskiego konkursu (więcej). Można także przeczytać prace w wersji rosyjskiej – umieszczamy ich pdf wraz z informacją o finale konkursu w maju 2011 roku tutaj.

Konkurs

Polacy−Rosjanie: przyjaciele, wrogowie, sąsiedzi?

Ponieważ w poprzednich edycjach obu w/w konkursów często pojawiały się wątki polsko-rosyjskie, organizatorzy postanowili wprowadzić w edycji w latach 2010/2011 temat stosunków polsko-rosyjskich w XX i XXI wieku.

Ścieżka polska w ramach konkursu rosyjskiego została zatytułowana „Rosja i Polska: swoi czy obcy?”, natomiast ścieżka rosyjska w ramach konkursu polskiego ma tytuł „Spotkania w XX i XXI wieku. Polacy−Rosjanie: przyjaciele, wrogowie, sąsiedzi?”.

Głównym celem obu tematów jest zwrócenie uwagi uczniom i nauczycielom na problemy wzajemnych stosunków polsko-rosyjskich oraz zachęta do poznawania różnych aspektów kulturowych i historycznych więzów istniejących między obu naszymi narodami.

Więcej informacji na temat konkursu na stronie rosyjskiego organizatora pod adresem: http://www.urokiistorii.ru/current/news/1279 i konkursu na rok 2011/12 tutaj.
Więcej informacji na temat konkursu „Historia Bliska” znajduje się na stronie www.historiabliska.pl lub tutaj.

Autorzy najlepszych prac i ich opiekunowie zostali zaproszeni do Moskwy (Rosjanie) i Warszawy (Polacy) na podsumowania konkursów i uroczyste wręczenie nagród. 20 autorów najlepszych prac z obu krajów otrzymało zaproszenie do udziału w polsko-rosyjskiej „szkole historycznej”, która odbędzie się w dn. 8–15 października 2011 roku w Warszawie.

Więcej informacji na temat rosyjskiej ścieżki konkursu „Historia Bliska” można uzyskać pisząc na adres: historia.bliska@karta.org.pl lub dzwoniąc do działu „Historia Bliska” pod numer (+48 22) 844 10 55.

Na tej podstronie (więcej) można znaleźć skrócone i przetłumaczone prace polsko-rosyjskiej ścieżki rosyjskiego konkursu.

„Rosja i Polska: swoi czy obcy?” 2011/2012
Rok: 2011/2012
„Rosja i Polska: swoi czy obcy?” 2010/2011
Rok: 2010/2011
Czy wiesz, że...
W Bibliotece Cyfrowej Ośrodka KARTA umieszczane aą sukcesywnie dokumenty z archiwów Ośrodka. Obecnie są tam dwa duże zbiory: kolekcja imienna Jacka Kuronia oraz zespół „Solidarność” - Narodziny Ruchu. Wkrótce znajdą się tu również ...