Witryna „Uczyć się z historii” to platforma publikacji
projektów edukacyjnych (realizowanych w szkołach i edukacji
pozaszkolnej z młodzieżą) poświęconych historii
Polski i jej sąsiadów w XX wieku oraz prawom człowieka
Historia Bliska

Archiwum konkursów

Konkurs: „Rodzina w wirach historii (XX w.)”

Rok: 1999/2000

Opis:

Opowieści o rodzinie są szczególną formą odzwierciedlenia ciągłości dziejów. Niekiedy los „najmniejszej komórki społecznej” zawiera w sobie „genetyczny” zapis całej epoki. Chcieliśmy namówić uczestników konkursu do takiego spojrzenia na mijające stulecie, by zobaczyli, czym w zawirowaniach historii był los wybranej (niekoniecznie własnej) rodziny; by wydobyli z przeszłości tej rodziny takie momenty — w których staje się ona znaczącym uczestnikiem i świadkiem wydarzeń historycznych.

Na konkurs nadesłano rekordową liczbę 1027 prac, które pokazują losy rodzin w zawirowaniach całego XX wieku — od rewolucji 1905 roku, aż po czas niemal dzisiejszy, a niekiedy sięgają w dalszą jeszcze przeszłość — rekonstruując wielowiekową historię rodów. Szczególnie wiele prac poświęconych jest dramatycznym i powikłanym losom rodzin w okresie obu wojen, które nie szczędziły żadnych doświadczeń: wysiedlenia, deportacje, więzienia, obozy, walka, śmierć, rozstania, utrata bliskich, domu, ojczyzny...

Konkurs ten przyniósł olbrzymi zbiór relacji świadków historii, tysiące dokumentów, a przede wszystkim unikalne, niekiedy bardzo piękne zdjęcia z albumów rodzinnych.

Finał konkursu odbył się 5 czerwca 2000. Jury nagrodziło 89 prac indywidualnych i zespołowych autorstwa 127 uczniów, a dodatkowo 29 uczniów — autorów 19 prac otrzymało wyróżnienie książkowe. Nagrody otrzymało również 10 opiekunów — nauczycieli.

„znajdź pracę konkursową”
Tytuł: „Chlondowie świadkami i uczestnikami najnowszej historii Polski”
Autor: Joanna Niedziałkowska
Opiekun: Maria Magdziarek
Szkoła: VIII Liceum Ogólnokształcące im. Mickiewicza w Poznaniu
Uwagi: II nagroda indywidualna
Tytuł: „Chłopska śmierć”
Autor: Kinga Makarczuk-Jackowska, Barbara Sołowiej
Opiekun: Wiesław Choruży, Piotr Liedke
Szkoła: VIII Liceum Ogólnokształcące im. króla Kazimierza Wielkiego w Białymstoku
Uwagi: II nagroda zespołowa
Tytuł: „Zadawniona zbrodnia”
Autor: Agnieszka Kacprzak
Opiekun: Barbara Gańczyk
Szkoła: Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Kłodawie
Uwagi: III nagroda indywidualna
Tytuł: „Niepodobna wymazać z pamięci śladów tamtych dni”
Autor: Katarzyna Kij, Magdalena Żbikowska
Opiekun: mgr Renata Filipkowska
Szkoła: Liceum Ogólnokształcące w Dobrym Miescie
Uwagi: III nagroda zespołowa
Tytuł: „Piszę do Ciebie...”
Autor: Mariusz Adamczewski, Jacek Budziszewski, Marcin Poliński, Daniel Wiśniewski
Opiekun: Ewa Karczewska
Szkoła: Zespół Szkół Rolniczych w Marysinie
Uwagi: Wyróżnienie I stopnia
Tytuł: „Emigracja i służba”
Autor: Bartłomiej Skrobek
Opiekun: Marek Eminowicz
Szkoła: V Liceum Ogólnokształcące im. Witkowskiego w Krakowie
Uwagi: Wyróżnienie I stopnia
Tytuł: „W oczekiwaniu na lepsze czasy”
Autor: Magdalena Kochanowska
Opiekun: mgr Piotr Liedke
Szkoła: VIII Liceum Ogólnokształcące im. króla Kazimierza Wielkiego w Białymstoku
Uwagi: Wyróżnienie I stopnia
Czy wiesz, że...
Ośrodek KARTA uruchomił w roku 2010 własne forum dyskusyjne? Forum to zasadniczo koncentruje się wokół tematów poruszanych w kolejnych numerach kwartalnika „Karta”. Pod wprowadzeniem Redakcji znajdują się fragmenty dyskutowanego tekstu, galerie zdjęć lub ...