Witryna „Uczyć się z historii” to platforma publikacji
projektów edukacyjnych (realizowanych w szkołach i edukacji
pozaszkolnej z młodzieżą) poświęconych historii
Polski i jej sąsiadów w XX wieku oraz prawom człowieka
Historia Bliska

Archiwum konkursów

Konkurs: „Rodzina w wirach historii (XX w.)”

Rok: 1999/2000

Opis:

Opowieści o rodzinie są szczególną formą odzwierciedlenia ciągłości dziejów. Niekiedy los „najmniejszej komórki społecznej” zawiera w sobie „genetyczny” zapis całej epoki. Chcieliśmy namówić uczestników konkursu do takiego spojrzenia na mijające stulecie, by zobaczyli, czym w zawirowaniach historii był los wybranej (niekoniecznie własnej) rodziny; by wydobyli z przeszłości tej rodziny takie momenty — w których staje się ona znaczącym uczestnikiem i świadkiem wydarzeń historycznych.

Na konkurs nadesłano rekordową liczbę 1027 prac, które pokazują losy rodzin w zawirowaniach całego XX wieku — od rewolucji 1905 roku, aż po czas niemal dzisiejszy, a niekiedy sięgają w dalszą jeszcze przeszłość — rekonstruując wielowiekową historię rodów. Szczególnie wiele prac poświęconych jest dramatycznym i powikłanym losom rodzin w okresie obu wojen, które nie szczędziły żadnych doświadczeń: wysiedlenia, deportacje, więzienia, obozy, walka, śmierć, rozstania, utrata bliskich, domu, ojczyzny...

Konkurs ten przyniósł olbrzymi zbiór relacji świadków historii, tysiące dokumentów, a przede wszystkim unikalne, niekiedy bardzo piękne zdjęcia z albumów rodzinnych.

Finał konkursu odbył się 5 czerwca 2000. Jury nagrodziło 89 prac indywidualnych i zespołowych autorstwa 127 uczniów, a dodatkowo 29 uczniów — autorów 19 prac otrzymało wyróżnienie książkowe. Nagrody otrzymało również 10 opiekunów — nauczycieli.

„znajdź pracę konkursową”
Tytuł: „Chlondowie świadkami i uczestnikami najnowszej historii Polski”
Autor: Joanna Niedziałkowska
Opiekun: Maria Magdziarek
Szkoła: VIII Liceum Ogólnokształcące im. Mickiewicza w Poznaniu
Uwagi: II nagroda indywidualna
Tytuł: „Chłopska śmierć”
Autor: Kinga Makarczuk-Jackowska, Barbara Sołowiej
Opiekun: Wiesław Choruży, Piotr Liedke
Szkoła: VIII Liceum Ogólnokształcące im. króla Kazimierza Wielkiego w Białymstoku
Uwagi: II nagroda zespołowa
Tytuł: „Zadawniona zbrodnia”
Autor: Agnieszka Kacprzak
Opiekun: Barbara Gańczyk
Szkoła: Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Kłodawie
Uwagi: III nagroda indywidualna
Tytuł: „Niepodobna wymazać z pamięci śladów tamtych dni”
Autor: Katarzyna Kij, Magdalena Żbikowska
Opiekun: mgr Renata Filipkowska
Szkoła: Liceum Ogólnokształcące w Dobrym Miescie
Uwagi: III nagroda zespołowa
Tytuł: „Piszę do Ciebie...”
Autor: Mariusz Adamczewski, Jacek Budziszewski, Marcin Poliński, Daniel Wiśniewski
Opiekun: Ewa Karczewska
Szkoła: Zespół Szkół Rolniczych w Marysinie
Uwagi: Wyróżnienie I stopnia
Tytuł: „Emigracja i służba”
Autor: Bartłomiej Skrobek
Opiekun: Marek Eminowicz
Szkoła: V Liceum Ogólnokształcące im. Witkowskiego w Krakowie
Uwagi: Wyróżnienie I stopnia
Tytuł: „W oczekiwaniu na lepsze czasy”
Autor: Magdalena Kochanowska
Opiekun: mgr Piotr Liedke
Szkoła: VIII Liceum Ogólnokształcące im. króla Kazimierza Wielkiego w Białymstoku
Uwagi: Wyróżnienie I stopnia
Czy wiesz, że...
Ośrodek KARTA przygotował nowatorski portal internetowy www.XXwiek.pl. Prezentuje on zebrane przez Ośrodek świadectwa historii na osi czasu, co daje możliwość dotarcia do relacji świadków oraz dokumentów, jak również materiału ikonograficznego przyporządkowanego ...