Witryna „Uczyć się z historii” to platforma publikacji
projektów edukacyjnych (realizowanych w szkołach i edukacji
pozaszkolnej z młodzieżą) poświęconych historii
Polski i jej sąsiadów w XX wieku oraz prawom człowieka
Historia Bliska

Archiwum konkursów

Konkurs: „Obywatel – władza 1956–1980”

Rok: 1997/1998

Opis:

Konkurs służył odtworzeniu klimatu epoki „dojrzałego” systemu komunistycznego w Polsce. Dla obywateli PRL ta epoka — bez dramatyzmu poprzedniego okresu, a za to z mnożącymi się symptomami kryzysu — to był czas poczucia bezsilności i apatii, przystosowania się do obowiązujących reguł, ale także coraz częściej niezgody i buntu. Za każdym razem jednak w jakiejś relacji z „władzą”, którą stanowić mógł nie tylko sekretarz partii, dyrektor, cenzor milicjant, ale doraźnie każdy: również najniższy urzędnik, dozorca domu, sprzedawca czy kelner.

Na konkurs nadesłano 430 prac. Pokazywały one sytuacje konfliktów między rządzącymi i rządzonymi w momentach przełomowych (wielkie kryzysy lat 1968, 1979, 1976, 1980), walkę, jaką toczyli księża i lokalne społeczności o budowę kościoła, o krzyże w szkolnych klasach, a nawet o budowę domu czy ochronę przedszkola, codzienne zmagania w szkole, zakładzie pracy, organizacji społecznej, podczas pochodów pierwszomajowych czy w sklepowej kolejce. Wielość obrazów, opinii, ocen. Różna forma zapisu tamtej rzeczywistości i jej prezentacji.

Finał konkursu odbył się 6 czerwca 1998. Nagrodzonych zostało 56 prac autorstwa 110 uczniów. Wyróżnienie otrzymało 12 nauczycieli–opiekunów.

„znajdź pracę konkursową”
Czy wiesz, że...
Na portalu tym prezentujemy większość zbioru archiwum fotografii Fundacji Ośrodka KARTA. Zdjęcia te można również zakupywać do różnych celów w agencji fotograficznej Ośrodka KARTA. Kontakt: a.bujnowska@karta.org.pl lub (+48 22) 646 36 90.