Witryna „Uczyć się z historii” to platforma publikacji
projektów edukacyjnych (realizowanych w szkołach i edukacji
pozaszkolnej z młodzieżą) poświęconych historii
Polski i jej sąsiadów w XX wieku oraz prawom człowieka
Historia Bliska

Archiwum konkursów

Konkurs: „Obywatel – władza 1956–1980”

Rok: 1997/1998

Opis:

Konkurs służył odtworzeniu klimatu epoki „dojrzałego” systemu komunistycznego w Polsce. Dla obywateli PRL ta epoka — bez dramatyzmu poprzedniego okresu, a za to z mnożącymi się symptomami kryzysu — to był czas poczucia bezsilności i apatii, przystosowania się do obowiązujących reguł, ale także coraz częściej niezgody i buntu. Za każdym razem jednak w jakiejś relacji z „władzą”, którą stanowić mógł nie tylko sekretarz partii, dyrektor, cenzor milicjant, ale doraźnie każdy: również najniższy urzędnik, dozorca domu, sprzedawca czy kelner.

Na konkurs nadesłano 430 prac. Pokazywały one sytuacje konfliktów między rządzącymi i rządzonymi w momentach przełomowych (wielkie kryzysy lat 1968, 1979, 1976, 1980), walkę, jaką toczyli księża i lokalne społeczności o budowę kościoła, o krzyże w szkolnych klasach, a nawet o budowę domu czy ochronę przedszkola, codzienne zmagania w szkole, zakładzie pracy, organizacji społecznej, podczas pochodów pierwszomajowych czy w sklepowej kolejce. Wielość obrazów, opinii, ocen. Różna forma zapisu tamtej rzeczywistości i jej prezentacji.

Finał konkursu odbył się 6 czerwca 1998. Nagrodzonych zostało 56 prac autorstwa 110 uczniów. Wyróżnienie otrzymało 12 nauczycieli–opiekunów.

„znajdź pracę konkursową”
Czy wiesz, że...
Konkurs „Historia Bliska” był członkiem-założycielem EUSTORY, czyli międzynarodowej sieci badawczych konkursów historycznych, do której należą obecnie już 22 kraje! Laureaci konkursów spotykają się w czasie „szkół letnich” i ...