Witryna „Uczyć się z historii” to platforma publikacji
projektów edukacyjnych (realizowanych w szkołach i edukacji
pozaszkolnej z młodzieżą) poświęconych historii
Polski i jej sąsiadów w XX wieku oraz prawom człowieka
Historia Bliska

Archiwum konkursów

Konkurs: „Polska codzienność 1944–56”

Rok: 1996/1997

Opis:

Rok 1945 to w powszechnej świadomości moment zakończenia II wojny światowej i mimo trwającego jeszcze oporu — zainstalowania w całej Polsce władzy komunistycznej, 1956 to rok przełomu, koniec stalinizmu. Jedenaście lat codzienności zdominowanej przez ideologię. Jak wpływała na sferę życia rodzinnego i prywatnego. Kim się było: we własnym poczuciu i przekonaniu, w rodzinie, w zakładzie pracy, w organizacji, w partii, wobec społeczeństwa. Sylwetki twórców i przeciwników systemu, „zwykłych” ludzi, którym ta nowa rzeczywistość — terroru, ale także radykalnych przemian gospodarczych, społecznych i kulturowych — przyniosła szansę awansu, rozwoju lub przeciwnie — niszczyła życie, wyrzucała ich na margines.

Co składa się na codzienność: rodzina, dom, praca, nauka, aktywność społeczna i polityczna, kontakty z innymi ludźmi, wychowywanie dzieci, rozrywka, hobby. To co człowiek myśli, o czym marzy, co czuje, w co wierzy. To co je, w co się ubiera, co ma w domu, co może kupić w sklepie, co widzi na ulicy. To jak żyje, jak pracuje, jak świętuje, odpoczywa. Co wybiera, czego się boi, z czym się zmaga, do czego dąży...

„znajdź pracę konkursową”
Czy wiesz, że...
W Bibliotece Cyfrowej Ośrodka KARTA umieszczane aą sukcesywnie dokumenty z archiwów Ośrodka. Obecnie są tam dwa duże zbiory: kolekcja imienna Jacka Kuronia oraz zespół „Solidarność” - Narodziny Ruchu. Wkrótce znajdą się tu również ...