Witryna „Uczyć się z historii” to platforma publikacji
projektów edukacyjnych (realizowanych w szkołach i edukacji
pozaszkolnej z młodzieżą) poświęconych historii
Polski i jej sąsiadów w XX wieku oraz prawom człowieka
Historia Bliska

Archiwum konkursów

Konkurs: „Polska codzienność 1944–56”

Rok: 1996/1997

Opis:

Rok 1945 to w powszechnej świadomości moment zakończenia II wojny światowej i mimo trwającego jeszcze oporu — zainstalowania w całej Polsce władzy komunistycznej, 1956 to rok przełomu, koniec stalinizmu. Jedenaście lat codzienności zdominowanej przez ideologię. Jak wpływała na sferę życia rodzinnego i prywatnego. Kim się było: we własnym poczuciu i przekonaniu, w rodzinie, w zakładzie pracy, w organizacji, w partii, wobec społeczeństwa. Sylwetki twórców i przeciwników systemu, „zwykłych” ludzi, którym ta nowa rzeczywistość — terroru, ale także radykalnych przemian gospodarczych, społecznych i kulturowych — przyniosła szansę awansu, rozwoju lub przeciwnie — niszczyła życie, wyrzucała ich na margines.

Co składa się na codzienność: rodzina, dom, praca, nauka, aktywność społeczna i polityczna, kontakty z innymi ludźmi, wychowywanie dzieci, rozrywka, hobby. To co człowiek myśli, o czym marzy, co czuje, w co wierzy. To co je, w co się ubiera, co ma w domu, co może kupić w sklepie, co widzi na ulicy. To jak żyje, jak pracuje, jak świętuje, odpoczywa. Co wybiera, czego się boi, z czym się zmaga, do czego dąży...

„znajdź pracę konkursową”
Czy wiesz, że...
Na portalu tym prezentujemy większość zbioru archiwum fotografii Fundacji Ośrodka KARTA. Zdjęcia te można również zakupywać do różnych celów w agencji fotograficznej Ośrodka KARTA. Kontakt: a.bujnowska@karta.org.pl lub (+48 22) 646 36 90.