Witryna „Uczyć się z historii” to platforma publikacji
projektów edukacyjnych (realizowanych w szkołach i edukacji
pozaszkolnej z młodzieżą) poświęconych historii
Polski i jej sąsiadów w XX wieku oraz prawom człowieka
Historia Bliska

Archiwum konkursów

Konkurs: XVI edycja konkursu Historia Bliska

Rok: 2011/2012

Opis:

W roku szkolnym 2011/12 uczniowie mieli do wyboru trzy tematy: 

1. Polacy i Rosjanie w XX wieku – historie utrwalone i zatarte,

2. Pierwsze i ostatnie dni II wojny – kadry pamięci,

3. Walka, opór, bunt – wartość i cena niezgody w PRL.

 

II wojna światowa stała się przedmiotem zainteresowania znaczącej większości uczestników konkursu. Zazwyczaj nie realizowano wprost zadania zapisania odtworzonych z pamięci wyrazistych momentów zwrotnych, kiedy „walił się świat”, radykalnie zmieniała się rzeczywistość na początku i na końcu wojny. Na tym większą uwagę zatem zasługiwały prace, w których udało się pokazać jakby sfotografowane i na zawsze umieszczone w albumie życia kadry – bez względu na to, w jakim momencie (różnie dla różnych bohaterów) wojna „subiektywnie” zaczynała się lub kończyła. 

Temat rosyjski przyniósł głównie prace podejmujące problem sowieckich represji – bez kontrowania go odszukanymi historiami „niezwykłymi”, bez refleksji nad pokutującymi w zbiorowej świadomości, narzucającymi się stereotypami. Ale – jak pokazują wyniki konkursu – nie było to zadanie niemożliwe.

Opowieści o postawach czy działalności opozycyjnej, zarówno we wczesnym okresie PRL, jak też ruchu „Solidarności” bądź konspiracji stanu wojennego, częściej były skrupulatnym zapisem faktów, zdarzeń na różną skalę (krajowych, regionalnych czy lokalnych), a także biografii osobistych „buntowników”, niż realizacją zadania konkursowego. Brakowało tu pytań skierowanych do bohaterów o refleksję nad konsekwencjami ich własnych wyborów i ocenę wartości tamtego oporu; także – gdy dotyczyło to ruchu kontrkultury czy alternatywnego sposobu życia.

Prace wyróżnione przez Jury są jednak dowodem na to, że młodzież potrafi z uwagą i prawdziwym zainteresowaniem słuchać opowieści o przeszłości, krytycznie przyglądać się źródłom, rozumieć racje różnych stron konfliktów i „ojczystych sporów”, wyciągać wnioski, a poznaną – doświadczoną emocjonalnie historię – atrakcyjnie i twórczo prezentować innym.

Nadesłane prace dopełnią kolekcję „Historii Bliskiej” w Ośrodku KARTA, dostępną dla zainteresowanych badaczy i wydawców. Wybrane prace lub ich fragmenty prezentowane są na stronie „Uczyć się z historii” oraz mogą być prezentowane w czasopismach ogólnokrajowych i lokalnych.

 

„znajdź pracę konkursową”
Tytuł: Z czekanem na władzę
Autor: Tomasz Korandy
Opiekun: Anna Kloza
Szkoła: V LO im. A. Struga w ZSO nr 11 w Gliwicach
Uwagi: I nagroda - indywidualna
Tytuł: Sudecki trójkąt
Autor: Oldrich Justa
Opiekun: Aleksandra Piątkowska
Szkoła: LO w ZSO Kamiennej Górze
Uwagi: II nagroda - indywidualna
Tytuł: Okruchy wojennych wspomnień
Autor: Agnieszka Walczak
Opiekun: Mirosława Nadymus, Bożena Walczak
Szkoła: Gimnazjum w ZS w Bukownie
Uwagi: II nagroda - indywidualna
Tytuł: Walczyć? Buntować się? A może po prostu odpuścić? Opozycjoniści z rejonu byłego województwa tarnobrzeskiego na temat swoich działań w PRL-u i ich konsekwencji
Autor: Joanna Pochroń
Opiekun: Dariusz Bożek
Szkoła: LO im. M. Kopernika w Tarnobrzegu
Uwagi: III nagroda - indywidualna
Tytuł: Sybir w oczach nastolatki - wspomnienia Wandy Rogaś
Autor: Dominika Wróblewska
Opiekun: Ewelina Kosicka
Szkoła: X LO w ZS nr 3 w Szczecinie
Uwagi: III nagroda - indywidualna
Tytuł: Spotkania Polaków i Rosjan wokół zdobywania przez Armię Czerwoną Pomorza w 1945 r.
Autor: Mateusz Koperski
Opiekun: Beata Kasińska, Aleksandra Życzyńska
Szkoła: II LO im. Króla Jana III Sobieskiego w Grudziądzu
Uwagi: III nagroda - indywidualna
Tytuł: Od narodzin w deszczu spadających bomb po podróż psim zaprzęgiem, czyli jak wejść w światową zawieruchę i wyjść z niej bezpiecznie
Autor: Natalia Makuch, Kacper Procki, Julita Szarpak
Opiekun: Cezary Imański
Szkoła: Publiczne Gimnazjum im. J. Kochanowskiego w Zwoleniu
Uwagi: III nagroda - zespołowa
Tytuł: Być nauczycielem – jakich wartości uczyć w PRL?
Autor: Lena Marcinkowska, Aleksandra Płotkowiak
Opiekun: Anita Plumińska-Mieloch
Szkoła: Gimnazjum nr 1 im. Kardynała St. Wyszyńskiego w Luboniu
Uwagi: III nagroda - zespołowa
Tytuł: Sekrety ludzkiej pamięci. Prolog i epilog II wojny światowej
Autor: Celina Bartusik, Angelika Barzyk, Weronika Dranka, Joanna Sitek
Opiekun: Małgorzata Błażewicz
Szkoła: LO im. St.Wyspiańskiego w ZSO w Bieczu
Uwagi: III nagroda - zespołowa
Czy wiesz, że...
Kwartalnik historyczny „Karta" ukazuje się 4 razy rocznie nieprzerwanie od roku 1990? Każdy numer zawiera wybór świadectw, relacji, dokumentów i ikonografii poświęcony różnym wydarzeniom historii XXwieku. W prenumeracie możesz nabyć nasze czasopismo po ...