Witryna „Uczyć się z historii” to platforma publikacji
projektów edukacyjnych (realizowanych w szkołach i edukacji
pozaszkolnej z młodzieżą) poświęconych historii
Polski i jej sąsiadów w XX wieku oraz prawom człowieka
Historia Bliska

Archiwum konkursów

Konkurs: XV edycja konkursu „Historia Bliska”

Rok: 2010/2011

Opis:

W roku szkolnym 2010/11 uczniowie mieli cztery tematy do wyboru:

1. Dzieci wojny – żołnierze i ofiary

2. Szkolna fotografia – wojenne losy kolegów, przyjaciół i nauczycieli

3. Spotkania w XX wieku. Polacy−Rosjanie: przyjaciele, wrogowie, sąsiedzi?

4. Warszawa zbudowana, zburzona, odbudowywana. Moje miejsca i w tych miejscach ludzie…

Praca mogła być podejmowana indywidualnie bądź zespołowo (do 6 osób), pod opieką dorosłych lub samodzielnie. Mile widziane jako instytucje wspierające − obok szkół czy drużyn harcerskich – były także biblioteki (szczególnie miejskie i gminne).

Tematy konkursu były równorzędne. Należało przygotować pracę na dowolnie, ale jednoznacznie wybrany (jeden) temat. Wszystkie prace podlegały ocenie Jury według takich samych kryteriów i są nagradzane ze wspólnej puli bez wyodrębniania kategorii tematycznych (nie przewidywano odrębnej gradacji nagród dla poszczególnych tematów).

Wszystkie tematy łączyła wspólna idea oglądania przeszłości przez zrekonstruowane losy i doświadczenia pojedynczych ludzi, a także odnajdywania, odczytywania i na nowo zapisywania śladów, jakie historia (w tym szczególnie w najtragiczniejszych, wojennych momentach XX wieku) zostawiła następnym pokoleniom.

 

1915, Wiedeń Hernals, Austro-Węgry. Uczennice Instytutu Wychowawczego dla Córek Oficerów. Helena, używająca imienia Lilly, Sławikowska (córka Gizelli i Stanisława, ur. 15 sierpnia 1902 w Nagy-Becskerek, zm. 19 czerwca 1994 w Wiedniu) siedzi na dole z lewej strony. Fot. NN, zbiory Ośrodka KARTA, udostępniła Elżbieta Sławikowska

Na konkurs nadesłane zostały prace oryginalne, oparte na samodzielnie zebranych, wcześniej niepublikowanych materiałach źródłowych, pozyskanych w wywiadach, kwerendach w archiwach środowiskowych, publicznych czy domowych. Najcenniejsze pracezawierają krytyczną ocenę wiarygodności źródeł, dowodzą zdolność wyciągania wniosków; oprócz tego prezentują w atrakcyjny sposób wyników badań.

Prace konkursowe mają różną formę, jak: zdobyta i krytycznie opracowana relacja świadka lub świadków historii, opracowany zbiór dokumentów, dziennik czy wspomnienie; zbiór zdjęć z autorskim opisem i komentarzem; film, audycja radiowa czy prezentacja multimedialna wykorzystująca źródła; dopuszczalne są również inne formy, także mieszane (poza formami czysto plastycznymi).

Prace zostały napisane przez pojedyńcze osoby, tzw. prace indywidualnie, bądź grupy (do 6 osób), pod opieką dorosłych lub samodzielnie. 

Instytucje wspierające to obok szkół czy drużyn harcerskich, także biblioteki (szczególnie gminne).

Jury po raz kolejny przyznało uczniom pieniężne nagrody i wyróżnienia indywidualne i zespołowe, a nauczycielom wspierającym uczniów — wyróżnienia specjalne. Przewidziane były także nagrody dodatkowe w postaci udziału uczniów i nauczycieli w seminariach i warsztatach historycznych (w tym zagranicznych).   

Nadesłane prace dopełnią kolekcję „Historii Bliskiej” w Ośrodku KARTA, dostępną dla zainteresowanych badaczy i wydawców. Wybrane prace lub ich fragmenty prezentowane są na stronie „Uczyć się z historii” oraz mogą być prezentowane w czasopismach ogólnokrajowych i lokalnych.

„znajdź pracę konkursową”
Tytuł: Wizerunek Sowieta z lat 1939-1945 w pamięci mieszkańców Orli
Autor: Erwin Ciulkiewicz, Oskar Ciulkiewicz
Opiekun: Elżbieta Ciulkiewicz, Włodzimierz Wawulski
Szkoła: II LO z Białoruskim Językiem Nauczania im. B. Taraszkiewicza w Bielsku Podlaskim
Uwagi: I nagroda - zespołowa (strona z filmem - http://vimeo.com/29085031)
Tytuł: Wymiana
Autor: Rafał Liedke, Adrian Pura
Opiekun: Piotr Liedke
Szkoła: VI LO im. Zygmunta Augusta w Białymstoku, VIII LO im. Króla Kazimierza Wielkiego w Białymstoku
Uwagi: II nagroda - zespołowa
Tytuł: Poza linią frontu
Autor: Małgorzata Sulik
Opiekun: Marek Zawis, Sylwia Sulik
Szkoła: Gimnazjum nr 1 im. Noblistów Polskich w Pyskowicach
Uwagi: III nagroda - indywidualna
Tytuł: Rosyjski ślad czyli relacje polsko-rosyjskie
Autor: Agnieszka Walczak
Opiekun: Mirosława Nadymus
Szkoła: Gimnazjum w ZS nr 1 w Bukownie
Uwagi: III nagroda - indywidualna
Tytuł: Nie byłem trzciną, więc czemu się chwiałem? Wojenne losy dzieci z Markowej
Autor: Konrad Żygadło
Opiekun: Jacek Sało
Szkoła: I LO im. M. Kopernika w Jarosławiu
Uwagi: III nagroda - indywidualna
Tytuł: Mam szczerą wolę całym życiem pełnić służbę Bogu i Polsce ... – rzecz o bieckich harcerzach w latach II wojny światowej
Autor: Aneta Mucha, Katarzyna Łysak
Opiekun: Piotr Matys
Szkoła: LO im. S. Wyspiańskiego w ZSO w Bieczu
Uwagi: III nagroda - zespołowa
Tytuł: „Kontrowersje” Biuletyn informacyjny
Autor: Ewa Buczek, Katarzyna Rapiej, Agnieszka Milcz, Joanna Pochroń, Kamila Szymczyk
Opiekun: Mariola Świąder
Szkoła: Gimnazjum nr 3 im. Por. J. Sarny w Tarnobrzegu
Uwagi: III nagroda - zespołowa
Tytuł: Tyle musieli unieść
Autor: Patrycja Motyl, Natalia Słojewska, Emilia Szcześniak, Adam Ziemski
Opiekun: Marzena Papis
Szkoła: Prywatne LO im. Św. Królowej Jadwigi w Mariówce
Uwagi: III nagroda - zespołowa
Tytuł: Wy nie winowaci i my nie winowaci? Polsko-rosyjski dramat w czterech odsłonach
Autor: Katarzyna Izabela Krajewska
Opiekun: Cezary Imański
Szkoła: Publiczne Gimnazjum im. J. Kochanowskiego w Zwoleniu
Uwagi: Wyróżnienie I - indywidualne
Tytuł: Zatopione w zwierciadle niepamięci
Autor: Beata Pawłowska
Opiekun: Zofia Moździerska
Szkoła: LO im. M. Kopernika w Sokółce
Uwagi: Wyróżnienie I - indywidualne
1  |  2  |  3  | 
Czy wiesz, że...
Konkurs „Historia Bliska” był członkiem-założycielem EUSTORY, czyli międzynarodowej sieci badawczych konkursów historycznych, do której należą obecnie już 22 kraje! Laureaci konkursów spotykają się w czasie „szkół letnich” i ...