Witryna „Uczyć się z historii” to platforma publikacji
projektów edukacyjnych (realizowanych w szkołach i edukacji
pozaszkolnej z młodzieżą) poświęconych historii
Polski i jej sąsiadów w XX wieku oraz prawom człowieka
Historia Bliska

Archiwum konkursów

Konkurs: „Mała ojczyzna w pamięci i świadectwach”

Rok: 2007/2008

Opis:

Zadaniem uczestników dwunastej edycji konkursu „Historia Bliska” było odtworzenie obrazu wybranej małej ojczyzny, która pozostała żywa w pamięci czy zapisach odchodzących pokoleń. Organizatorom konkursu zależało na tym, aby Autorzy prac przekroczyli ramy edukacji szkolnej i wyjszli poza etnograficzno-krajoznawczą prezentację własnego regionu. Istotą tegorocznego tematu było podjęcie wysiłku badawczego przy rekonstrukcji historii czyjegoś "własnego skrawka ziemi", nie definiowanego zresztą bardzo ściśle jako region, najbliższa okolica, rodzinna wieś czy miasteczko. Stworzenie tego rodzaju opowieści wymagało przeprowadzenia wywiadów, wydobycia wspomnień czy dotarcia do pamiętników ludzi, którzy w danym miejscu zamieszkiwali, które razem wspóltworzyli i które wspólnie doświadczali podczas kataklizmów XX stulecia. Mimo wysoko zawieszonej poprzeczki powstały prace znakomite i niezwykle oryginalne.

Poniżej prezentujemy wybrane projekty konkursowe uczniów. Z uwagi na wymagania systemowe, niektóre prace poddano redakcji technicznej lub zamieszczono bez aneksów. Pełne wersje prac są dostępne w Archiwum Ośrodka KARTA.

„znajdź pracę konkursową”
Tytuł: „Obrazy małej ojczyzny jako sny we współczesności”
Autor: Dominik Kowalski, Patrycja Kowalska
Opiekun: dr Arkadiusz Baron
Szkoła: II Liceum Ogólnokształcące im. M. Konopnickiej w Opolu
Uwagi: I nagroda zespołowa
Tytuł: „...jak w rodzinie”
Autor: Łukasz Spławski
Opiekun: Janusz Grupiński
Szkoła: I Liceum Ogólnokształcące im. O. Kolberga w Kościanie
Uwagi: II nagroda indywidualna
Tytuł: „Złącyły nos góry i górskie siarotki i te nojpiykniyjse śpiywek nasyk zwrotki”
Autor: Anna Kasprzycka
Opiekun: Aneta Borkowska
Szkoła: I Liceum Ogólnokształcące im. S. Goszczyńskiego w Nowym Targu
Uwagi: III nagroda indywidualna
Tytuł: „Święta Góra Grabarka”
Autor: Katarzyna Gawryluk
Opiekun: Włodzimierz Wawulski
Szkoła: II Liceum Ogólnokształcące z Białoruskim Językiem Nauczania im. B. Taraszkiewicza w Bielsku Podlaskim
Uwagi: III nagroda indywidualna
Tytuł: „Wielkopolska - utracony heimat”
Autor: Przemysław Grobelny
Opiekun: Anita Plumińska-Mieloch
Szkoła: Liceum Ogólnokształcące św. Marii Magdaleny w Poznaniu
Uwagi: III nagroda indywidualna
Tytuł: „W poszukiwaniu minionego czasu”
Autor: Izabella Kordon, Szymon Kordon
Opiekun: Iwona Kopeć, Wojciech Dyśko
Szkoła: II Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki w Kaliszu
Uwagi: III nagroda zespołowa
Tytuł: „Opatówek w oczach naszych dziadków i pradziadków”
Autor: Justyna Albrecht, Anna Młynek
Opiekun: Wojciech Dyśko
Szkoła: II Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki w Kaliszu
Uwagi: III nagroda zespołowa
Tytuł: „W kręgu przedmieść jasielskich”
Autor: Mateusz Juszczyk, Klaudia Lipka, Michał Nowosielski, Katarzyna Szaro
Opiekun: Wiesław Hap
Szkoła: Gimnazjum nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Jaśle
Uwagi: Wyróżnienie I stopnia
Tytuł: „Moje miejsce na ziemi... Powrót do małej ojczyzny lat dzieciństwa i młodości we wspomnieniach Józefa Twaroga”
Autor: Małgorzata Dybaś, Michał Hap, Karolina Spólnik
Opiekun: Wiesław Hap
Szkoła: Gimnazjum nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Jaśle
Uwagi: Wyróżnienie I stopnia
Tytuł: „Z pradziadkowym pamiętnikiem w Zagłębiu Dąbrowskim”
Autor: Mateusz Kordula
Opiekun: Cezary Imański
Szkoła: Publiczne Gimnazjum im. J. Kochanowskiego w Zwoleniu
Uwagi: Wyróżnienie I stopnia
1  |  2  | 
Czy wiesz, że...
Powstał blog projektu Cyfrowe Archiwa Tradycji Lokalnej - blog ma być narzędziem informowania o najnowszym projekcie internetowym realizowanym przez Ośrodek KARTA. Cyfrowe Archiwa Tradycji Lokalnej (CATL) to realizowana w ramach Programu Rozwoju Bibliotek inicjatywa zbudowania sieci ...