Witryna „Uczyć się z historii” to platforma publikacji
projektów edukacyjnych (realizowanych w szkołach i edukacji
pozaszkolnej z młodzieżą) poświęconych historii
Polski i jej sąsiadów w XX wieku oraz prawom człowieka
Historia Bliska

Archiwum konkursów

Konkurs: „Niepokorni w XX wieku”

Rok: 2006/2007

Opis:

W jedenastej edycji programu "Historiia Bliska" zaprosiliśmy uczestników do odszukania w bliskim otoczeniu śladów działania, a dzięki temu przywrócenia pamięci tych jednostek i grup, które zasłużyły na miano niepokornych. Zadanie nie polegało na pokazaniu ludzi "po prostu zbuntowanych" - bez celu, kierunku czy występujących przeciw panującemu porządkowi politycznemu, normom społecznym dla realizacji osobistych ambicji, mających potrzebę ekspresji wybujałego ego. Jego celem było odkrycie takich postaw, w których niezgoda na rzeczywistość miała jako punkt odniesienia dobro ponadjednostkowe, ogólniejsze, wspólne. Mimo dużych kłopotów z właściwym zrozumieniem pojęcia "niepokorności" poziom konkursu został oceniony jako wysoki i bardzo wyrównany.

Poniżej prezentujemy wybrane projekty konkursowe uczniów. Z uwagi na wymagania systemowe, niektóre prace poddano redakcji technicznej lub zamieszczono bez aneksów. Pełne wersje prac są dostępne w Archiwum Ośrodka KARTA.

„znajdź pracę konkursową”
Tytuł: „Uczciwość, wolność, solidarność - świat Wandy Żychowskiej, niepokornej nauczycielki, przewodniczącej Sekcji Oświaty NSZZ Solidarność Regionu Małopolska”
Autor: Marcin Perzanowski
Opiekun: [bez opiekuna]
Szkoła: XXIV Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Krakowie
Uwagi: I nagroda indywidualna
Tytuł: „Panie... i pokolenie nasze wytracisz do końca?”
Autor: Kinga Kubić
Opiekun: Andrzej Kurpiewski
Szkoła: Liceum Ogólnokształcące im. Króla Kazimierza Jagiellończyka
Uwagi: Wyróżnienie I stopnia
Tytuł: „Niepokorni z Grodu Gryfa”
Autor: Małgorzata Balcerzak, Anna Lizak, Magdalena Pytlowska, Martyna Stankiewicz
Opiekun: Tomasz Kenar
Szkoła: Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. św. Maksymiliana Marii Kolbego w Szczecinie
Uwagi: Wyróżnienie I stopnia
Tytuł: „Rzeczą człowieka jest walczyć, a rzeczą nieba - dać zwycięstwo. Zbigniew Gregorowicz - przedstawiciel pokolenia Kolumbów, niepokornych XX wieku”
Autor: Dorota Gregorowicz
Opiekun: Marek Trojan
Szkoła: II Liceum Ogólnokształcące im. W. Wróblewskiego w Gliwicach
Uwagi: Wyróżnienie I stopnia
Tytuł: „Panteon niepokornych XX wieku”
Autor: Róża Kapska, Marta Kaptur, Karolina Kicińska, Katarzyna Kociemba, Aleksandra Myszkowska
Opiekun: Janusz Grupiński
Szkoła: I Liceum Ogólnokształcące im. O. Kolberga w Kościanie
Uwagi: Wyróżnienie I stopnia
Tytuł: „Nie bądź odważny w języku a gnuśny i leniwy w swych czynach - przykład życia księdza Jana Góralika”
Autor: Łukasz Wiater
Opiekun: Wojciech Rak
Szkoła: VI Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza w Krakowie
Uwagi: Wyróżnienie I stopnia
Tytuł: „W cieniu towarzysza Marchlewskiego - działalność opozycyjna Henryka Zielińskiego w Zakładach Celulozowo-Papierniczych we Włocławku”
Autor: Jakub Budziszewski
Opiekun: Ewa Grażyna Dybał
Szkoła: Zespół Szkół Katolickich im. ks. J. Długosza we Włocławku
Uwagi: Wyróżnienie I stopnia
Tytuł: „Piosenka miernikiem niepokorności na ziemi jaworskiej”
Autor: Natalia Faron, Karolina Kijak, Urszula Napierała, Paulina Niedźwiedzka, Dagmara Stefaniak
Opiekun: Dariusz Drzał, Władysław Woźniakiewicz
Szkoła: Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Księcia Bolka w Jaworze
Uwagi: Wyróżnienie I stopnia
Czy wiesz, że...
W Bibliotece Cyfrowej Ośrodka KARTA umieszczane aą sukcesywnie dokumenty z archiwów Ośrodka. Obecnie są tam dwa duże zbiory: kolekcja imienna Jacka Kuronia oraz zespół „Solidarność” - Narodziny Ruchu. Wkrótce znajdą się tu również ...