Witryna „Uczyć się z historii” to platforma publikacji
projektów edukacyjnych (realizowanych w szkołach i edukacji
pozaszkolnej z młodzieżą) poświęconych historii
Polski i jej sąsiadów w XX wieku oraz prawom człowieka
Historia Bliska

Archiwum konkursów

Konkurs: „Niepokorni w XX wieku”

Rok: 2006/2007

Opis:

W jedenastej edycji programu "Historiia Bliska" zaprosiliśmy uczestników do odszukania w bliskim otoczeniu śladów działania, a dzięki temu przywrócenia pamięci tych jednostek i grup, które zasłużyły na miano niepokornych. Zadanie nie polegało na pokazaniu ludzi "po prostu zbuntowanych" - bez celu, kierunku czy występujących przeciw panującemu porządkowi politycznemu, normom społecznym dla realizacji osobistych ambicji, mających potrzebę ekspresji wybujałego ego. Jego celem było odkrycie takich postaw, w których niezgoda na rzeczywistość miała jako punkt odniesienia dobro ponadjednostkowe, ogólniejsze, wspólne. Mimo dużych kłopotów z właściwym zrozumieniem pojęcia "niepokorności" poziom konkursu został oceniony jako wysoki i bardzo wyrównany.

Poniżej prezentujemy wybrane projekty konkursowe uczniów. Z uwagi na wymagania systemowe, niektóre prace poddano redakcji technicznej lub zamieszczono bez aneksów. Pełne wersje prac są dostępne w Archiwum Ośrodka KARTA.

„znajdź pracę konkursową”
Tytuł: „Uczciwość, wolność, solidarność - świat Wandy Żychowskiej, niepokornej nauczycielki, przewodniczącej Sekcji Oświaty NSZZ Solidarność Regionu Małopolska”
Autor: Marcin Perzanowski
Opiekun: [bez opiekuna]
Szkoła: XXIV Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Krakowie
Uwagi: I nagroda indywidualna
Tytuł: „Panie... i pokolenie nasze wytracisz do końca?”
Autor: Kinga Kubić
Opiekun: Andrzej Kurpiewski
Szkoła: Liceum Ogólnokształcące im. Króla Kazimierza Jagiellończyka
Uwagi: Wyróżnienie I stopnia
Tytuł: „Niepokorni z Grodu Gryfa”
Autor: Małgorzata Balcerzak, Anna Lizak, Magdalena Pytlowska, Martyna Stankiewicz
Opiekun: Tomasz Kenar
Szkoła: Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. św. Maksymiliana Marii Kolbego w Szczecinie
Uwagi: Wyróżnienie I stopnia
Tytuł: „Rzeczą człowieka jest walczyć, a rzeczą nieba - dać zwycięstwo. Zbigniew Gregorowicz - przedstawiciel pokolenia Kolumbów, niepokornych XX wieku”
Autor: Dorota Gregorowicz
Opiekun: Marek Trojan
Szkoła: II Liceum Ogólnokształcące im. W. Wróblewskiego w Gliwicach
Uwagi: Wyróżnienie I stopnia
Tytuł: „Panteon niepokornych XX wieku”
Autor: Róża Kapska, Marta Kaptur, Karolina Kicińska, Katarzyna Kociemba, Aleksandra Myszkowska
Opiekun: Janusz Grupiński
Szkoła: I Liceum Ogólnokształcące im. O. Kolberga w Kościanie
Uwagi: Wyróżnienie I stopnia
Tytuł: „Nie bądź odważny w języku a gnuśny i leniwy w swych czynach - przykład życia księdza Jana Góralika”
Autor: Łukasz Wiater
Opiekun: Wojciech Rak
Szkoła: VI Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza w Krakowie
Uwagi: Wyróżnienie I stopnia
Tytuł: „W cieniu towarzysza Marchlewskiego - działalność opozycyjna Henryka Zielińskiego w Zakładach Celulozowo-Papierniczych we Włocławku”
Autor: Jakub Budziszewski
Opiekun: Ewa Grażyna Dybał
Szkoła: Zespół Szkół Katolickich im. ks. J. Długosza we Włocławku
Uwagi: Wyróżnienie I stopnia
Tytuł: „Piosenka miernikiem niepokorności na ziemi jaworskiej”
Autor: Natalia Faron, Karolina Kijak, Urszula Napierała, Paulina Niedźwiedzka, Dagmara Stefaniak
Opiekun: Dariusz Drzał, Władysław Woźniakiewicz
Szkoła: Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Księcia Bolka w Jaworze
Uwagi: Wyróżnienie I stopnia
Czy wiesz, że...
Ośrodek KARTA przygotował nowatorski portal internetowy www.XXwiek.pl. Prezentuje on zebrane przez Ośrodek świadectwa historii na osi czasu, co daje możliwość dotarcia do relacji świadków oraz dokumentów, jak również materiału ikonograficznego przyporządkowanego ...