Witryna „Uczyć się z historii” to platforma publikacji
projektów edukacyjnych (realizowanych w szkołach i edukacji
pozaszkolnej z młodzieżą) poświęconych historii
Polski i jej sąsiadów w XX wieku oraz prawom człowieka
Historia Bliska

Archiwum konkursów

Konkurs: „Życie religijne w czasach PRL — jednostka, wspólnota, instytucja”

Rok: 2005/2006

Opis:

Uczestnicy konkursu podjęli badania nad społecznym wymiarem życia religijnego w czasach, gdy religia była zwalczana, a wierzący poddawani dyskryminacji przez instytucje ówczesnego państwa. Władze PRL w różnym czasie z różną intensywnością dążyły do kształtowania świadomości zbiorowej i indywidualnej Polaków — zgodnie z oficjalną ideologią.

Celem konkursu nie jest przedstawienie osobistych przeżyć religijnych, lecz sposobów radzenia sobie osób wierzących i społeczności religijnych z rzeczywistością PRL (1944–89). Chodzi o udokumentowanie zachowań i strategii działania wobec oficjalnego ateizmu ze strony jednostek, wspólnot wyznaniowych, struktur Kościoła Katolickiego oraz innych Kościołów, wyznań i grup religijnych. Jak zwykle w tym konkursie, chodzi o podjęcie lokalnych badań w bliskim środowisku, parafii czy gminie.

„znajdź pracę konkursową”
Tytuł: „Walka o tożsamość Kościoła Katolickiego na Ziemiach Odzyskanych - Ludzie i instytucja w okowach systemu”
Autor: Marcin T. Senderski
Opiekun: Andrzej Zieliński
Szkoła: V Liceum Ogólnokształcące im. Andrzeja Struga w Gliwicach
Uwagi: I nagroda indywidualna
Tytuł: „Nie-boskie życie szczecińskich wspólnot wyznaniowych z władzami PRL”
Autor: Joanna Chrzanowska, Monika Moeller
Opiekun: [bez opiekuna]
Szkoła: IX Liceum Ogólnokształcące im. Bohaterów Monte Cassino
Uwagi: II nagroda zespołowa
Tytuł: „(...) lecz Jehowa stał się moją podporą - Świadkowie Jehowy w rzeczywistości PRL”
Autor: Anna Białas, Oliwia Dulęba, Anna Stebel, Mirella Rudy
Opiekun: Marek Trojan
Szkoła: Liceum Ogólnokształcące nr II im. Walerego Wróblewskiego w Gliwicach
Uwagi: II nagroda zespołowa
Tytuł: „Krzyżem jest brak wolności - społeczeństwo parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w latach 1981-1989”
Autor: Dorota Gregorowicz, Joanna Szczyrzyca
Opiekun: Marek Trojan
Szkoła: Liceum Ogólnokształcące nr II im. Walerego Wróblewskiego w Gliwicach
Uwagi: III nagroda zespołowa
Tytuł: „Krzyż w świeckiej szkokle. Czy warto było walczyć?”
Autor: Sylwia Duchna, Katarzyna Gurdo-Puischel, Ewelina Jedynak, Aneta Liszewska
Opiekun: Ewa Gałązka
Szkoła: Liceum Ogólnokształcące im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Garwolinie
Uwagi: Wyróżnienie I stopnia
Tytuł: „Ksiądz Jan Hryniewicz we wspomnieniach mieszkańców Świdnika”
Autor: Anna Janiec, Magdalena Kiszczuk, Karolina Kondrat
Opiekun: dr Janusz Stefaniak
Szkoła: Gimnazjum nr 1 w Świdniku
Uwagi: Wyróżnienie I stopnia
Tytuł: „Przeżywane bez patosu — wpływ polityki PRL na koleje życia ks. Mieczysława Józefczyka”
Autor: Barbara Belzyt
Opiekun: Eleonora Karzarnowicz
Szkoła: Gimnazjum nr 1 w Sztumie
Uwagi: Wyróżnienie I stopnia
Tytuł: „Życie religijne w czasach PRL na przykładzie parafii kościoła Matki Bożej Saletyńskiej”
Autor: Urszula Maciołek, Sandra Stafiej
Opiekun: dr Krzysztof Żarna
Szkoła: Gimnazjum nr 9 im. św. Królowej Jadwigi
Uwagi: Wyróżnienie I stopnia
Tytuł: „Zmagania wiernych i duchownych z ingerencją władz komunistycznych w Kościele gdańskim w latach 1970–1984.”
Autor: Marta Gucka, Karolina Łatka
Opiekun: Magdalena Litwinienko, Jacek Poręba
Szkoła: IX Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Gdańsku
Uwagi: Wyróżnienie I stopnia
Czy wiesz, że...
Ośrodek KARTA przygotował nowatorski portal internetowy www.XXwiek.pl. Prezentuje on zebrane przez Ośrodek świadectwa historii na osi czasu, co daje możliwość dotarcia do relacji świadków oraz dokumentów, jak również materiału ikonograficznego przyporządkowanego ...