Witryna „Uczyć się z historii” to platforma publikacji
projektów edukacyjnych (realizowanych w szkołach i edukacji
pozaszkolnej z młodzieżą) poświęconych historii
Polski i jej sąsiadów w XX wieku oraz prawom człowieka
Historia Bliska

Archiwum konkursów

Konkurs: „Życie religijne w czasach PRL — jednostka, wspólnota, instytucja”

Rok: 2005/2006

Opis:

Uczestnicy konkursu podjęli badania nad społecznym wymiarem życia religijnego w czasach, gdy religia była zwalczana, a wierzący poddawani dyskryminacji przez instytucje ówczesnego państwa. Władze PRL w różnym czasie z różną intensywnością dążyły do kształtowania świadomości zbiorowej i indywidualnej Polaków — zgodnie z oficjalną ideologią.

Celem konkursu nie jest przedstawienie osobistych przeżyć religijnych, lecz sposobów radzenia sobie osób wierzących i społeczności religijnych z rzeczywistością PRL (1944–89). Chodzi o udokumentowanie zachowań i strategii działania wobec oficjalnego ateizmu ze strony jednostek, wspólnot wyznaniowych, struktur Kościoła Katolickiego oraz innych Kościołów, wyznań i grup religijnych. Jak zwykle w tym konkursie, chodzi o podjęcie lokalnych badań w bliskim środowisku, parafii czy gminie.

„znajdź pracę konkursową”
Tytuł: „Walka o tożsamość Kościoła Katolickiego na Ziemiach Odzyskanych - Ludzie i instytucja w okowach systemu”
Autor: Marcin T. Senderski
Opiekun: Andrzej Zieliński
Szkoła: V Liceum Ogólnokształcące im. Andrzeja Struga w Gliwicach
Uwagi: I nagroda indywidualna
Tytuł: „Nie-boskie życie szczecińskich wspólnot wyznaniowych z władzami PRL”
Autor: Joanna Chrzanowska, Monika Moeller
Opiekun: [bez opiekuna]
Szkoła: IX Liceum Ogólnokształcące im. Bohaterów Monte Cassino
Uwagi: II nagroda zespołowa
Tytuł: „(...) lecz Jehowa stał się moją podporą - Świadkowie Jehowy w rzeczywistości PRL”
Autor: Anna Białas, Oliwia Dulęba, Anna Stebel, Mirella Rudy
Opiekun: Marek Trojan
Szkoła: Liceum Ogólnokształcące nr II im. Walerego Wróblewskiego w Gliwicach
Uwagi: II nagroda zespołowa
Tytuł: „Krzyżem jest brak wolności - społeczeństwo parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w latach 1981-1989”
Autor: Dorota Gregorowicz, Joanna Szczyrzyca
Opiekun: Marek Trojan
Szkoła: Liceum Ogólnokształcące nr II im. Walerego Wróblewskiego w Gliwicach
Uwagi: III nagroda zespołowa
Tytuł: „Krzyż w świeckiej szkokle. Czy warto było walczyć?”
Autor: Sylwia Duchna, Katarzyna Gurdo-Puischel, Ewelina Jedynak, Aneta Liszewska
Opiekun: Ewa Gałązka
Szkoła: Liceum Ogólnokształcące im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Garwolinie
Uwagi: Wyróżnienie I stopnia
Tytuł: „Ksiądz Jan Hryniewicz we wspomnieniach mieszkańców Świdnika”
Autor: Anna Janiec, Magdalena Kiszczuk, Karolina Kondrat
Opiekun: dr Janusz Stefaniak
Szkoła: Gimnazjum nr 1 w Świdniku
Uwagi: Wyróżnienie I stopnia
Tytuł: „Przeżywane bez patosu — wpływ polityki PRL na koleje życia ks. Mieczysława Józefczyka”
Autor: Barbara Belzyt
Opiekun: Eleonora Karzarnowicz
Szkoła: Gimnazjum nr 1 w Sztumie
Uwagi: Wyróżnienie I stopnia
Tytuł: „Życie religijne w czasach PRL na przykładzie parafii kościoła Matki Bożej Saletyńskiej”
Autor: Urszula Maciołek, Sandra Stafiej
Opiekun: dr Krzysztof Żarna
Szkoła: Gimnazjum nr 9 im. św. Królowej Jadwigi
Uwagi: Wyróżnienie I stopnia
Tytuł: „Zmagania wiernych i duchownych z ingerencją władz komunistycznych w Kościele gdańskim w latach 1970–1984.”
Autor: Marta Gucka, Karolina Łatka
Opiekun: Magdalena Litwinienko, Jacek Poręba
Szkoła: IX Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Gdańsku
Uwagi: Wyróżnienie I stopnia
Czy wiesz, że...
„Karta” powstała jako wydawnictwo nielegalne w Warszawie w styczniu 1982 roku, w pierwszych tygodniach stanu wojennego? Już po kilku miesiącach z jedno-dwukartkowej gazetki przekształciła się w niezależny almanach, prezentujący postawy ludzi szukających wolności w ...