Witryna „Uczyć się z historii” to platforma publikacji
projektów edukacyjnych (realizowanych w szkołach i edukacji
pozaszkolnej z młodzieżą) poświęconych historii
Polski i jej sąsiadów w XX wieku oraz prawom człowieka

„Historia Bliska” (www.historiabliska.pl) to pierwotnie nazwa organizowanego przez Ośrodek KARTA (corocznie od 1996 roku) konkursu dla uczniów szkół ponadpodstawowych, teraz także inne działania  podejmowane w kontakcie z laureatami i nauczycielami-opiekunami prac konkursowych oraz wszelkie pozaszkolne inicjatywy edukacyjne (także międzynarodowe) Ośrodka KARTA (i Partnerów).

Historia Bliska

Wprowadzenie

„Historia Bliska” (www.historiabliska.pl) to pierwotnie program realizowany przez Fundację Ośrodka KARTA (do XI edycji razem z Fundacją Batorego) od 1996 roku,  oparty głównie na organizacji corocznych konkursów historycznych dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Uczestnicy, w ramach ogólnego tematu konkursu, realizują temat własny ważny z punktu widzenia lokalnej społeczności: wsi, miasteczka, rodziny, środowiska. Mają za zadanie samodzielnie przeprowadzić pracę badawczą: zgromadzić źródła (w tym realcje świadków historii), dokonać analizy i weryfikacji źródeł, przedstawić efekty swojej pracy w dowolnej formie. W piętnastu edycjach konkursu (19962011) udział wzięło 13 129 autorów nadsyłając 7 432 prace. Archiwum prac konkursowych oraz opisy poszczególnych konkursów znaleźć można na tej stronie

Przygotowaliśmy także szczegółową wyszukiwarkę prac konkursowych, dostępną tutaj.

Od 1999 roku konkurs „Historii Bliskiej” stał się elementem EUSTORY (www.eustory.org) — tworzonej przez Fundację Körbera z Hamburga międzynarodowej sieci niezależnych historycznych konkursów dla młodzieży ze wszystkich części Europy (obecnie członkowie z 22 krajów), które łączy idea uczenia przez doświadczenie, realizowana w prowadzonej przez młodych ludzi samodzielnej pracy badawczej.

Od 2010 roku „Historia Bliska” i partnerski konkurs Stowarzyszenia Memoriał „Człowiek w historii. Rosja – XX i XX wiek” ogłaszają tematy dotyczące wspólnej polsko-rosyjskiej historii i organizują seminaria dla laureatów konkursów i nauczycieli.

Aktualności „Historii Bliskiej”:

---------------------------------------------------

Ośrodek KARTA, wraz z instytucjami partnerskimi: Europejską Siecią Pamięć i Solidarność, Fundacją Körbera z Hamburga oraz Urzędem do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, ogłasza dla młodzieży szkół ponadpodstawowych w całej Polsce:

 

XVII edycję konkursu
„Historia Bliska”

 

                               w roku szkolnym 2012/13, z tematem:

Polacy–Sąsiedzi po II wojnie światowej:

przeciw sobie, obok siebie, razem… 

Pobierz Regulamin konkursu HB17

Przejdź do strony konkursu HB17

Uroki Istorii
Uroki Istorii – partnerski rosyjski portal internetowy prowadzony przez Stowarzyszenie „Memoriał”, publikujący informacje o projektach edukacyjnych dotyczących historii XX wieku, ze szczególnym uwzględnieniem doświadczenia stalinizmu i problematyki sowieckich represji. Także miejsce prezentacji konkursu dla młodzieży „Człowiek w historii. Rosja – XX i XXI wiek” – „siostrzanego” wobec polskiego konkursu „Historia Bliska”.